Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

zondag 31 oktober 2010

Open source inpassen in bestaande ICT

De afgelopen vier jaar ontdekten met name grotere organisaties dat de openheid van open source helpt om te integreren met bestaande infrastructuur. Goede integratie van open source in de bestaande ict is de basis van succes.

Lees verder

Labels: ,


STAR vraagt om behoud premiedemping

De STAR roept de minister op om de regels omtrent het dempen van de premie nu aan te passen, omdat er juist nu sprake is van veel pensioenfondsen die in een situatie van onderdekking verkeren.

Lees verder

Labels: , ,


zaterdag 30 oktober 2010

FNV pleit voor flexibele pensioenen

De hoogte van een pensioenuitkering moet flexibeler worden om het pensioensysteem betaalbaar te houden. In de toekomst moet daarom een deel van de uitkeringen afhankelijk worden gemaakt van het rendement dat een pensioenfonds haalt.

Lees verder

Labels: , ,


Verzoek tot demonstratie op 5 of 26 november

De Commissie WFD/WFT heeft de gemeente Den Haag om toestemming gevraagd om op vrijdag 5 of vrijdag 26 november bij de Tweede Kamer te demonstreren.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 29 oktober 2010

Nederlands pensioenstelsel krijgt veel lof

Het Nederlandse pensioenstelsel steekt zeer gunstig af bij andere volwassen pensioenstelsels. Het percentage deelnemers, de uitgekeerde bedragen en de houdbaarheid is in Nederland relatief goed geregeld.

Lees verder

Labels:


Pensioenfondsen raken in spagaat

Hoewel het vermogen van de meeste pensioenfondsen nu weer even groot is als voor de crisis, geldt dat niet voor de dekking. De nieuwe Pensioenwet in 2006 bracht de pensioenfondsen namelijk een nieuwe methodiek voor het berekenen van hun verplichtingen.

Lees verder

Labels: , ,


donderdag 28 oktober 2010

Independer en EyeOpen verwachten einde provisiemodel van tussenpersonen

De vergelijkingssites Independer.nl en EyeOpen.nl verwachten dat veel tussenpersonen hun provisiemodel niet kunnen handhaven en daardoor failliet gaan.

Lees verder

Labels:


'Verbod op provisie noodzakelijk'

Het provisiesysteem is er mede de oorzaak van dat consumenten op advies van hun tussenpersoon niet zelden verkeerde en te dure financiële producten aanschaffen.

Lees verder

Labels:


woensdag 27 oktober 2010

De kijk van Van Eijk: Verzet tegen innovatie

Toen ik bij de automatisering van de spoorwegen werkte viel het me op hoe sterk het verzet daar was tegen allerlei vernieuwingen.

Lees verder

Labels:


Nederlandse werknemer wil zelf pensioenfonds kiezen

Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers vraagt zich af of ze niet beter zelf voor hun pensioen kunnen zorgen, zo blijkt uit een enquête van het Economisch Bureau van de ING.

Lees verder

Labels:


dinsdag 26 oktober 2010

Oud-levensverzekeraars tonen interesse voor oude polissen

Drie voormalige prominenten uit de Nederlandse verzekeringswereld streven ernaar grote portefeuilles levensverzekeringen op te kopen. Daarbij gaat het om voormalig operationeel directeur Albert Bakker en oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal en voormalig Achmea-topman Maarten Dijkshoorn.

Lees verder

Labels: , ,


Duurzame verandering. En morgen is alles anders…

The only constant is change. Zoals Heraclitus zei: Niets duurt voort behalve verandering.

Lees verder

Labels: ,


maandag 25 oktober 2010

Consumentenbond positief over verzekeraars

"Verzekeraars hebben de afgelopen tijd laten zien dat zij de discussie rond het thema 'de klant centraal' serieus nemen." Dat zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond in de editie van Het Verzekeringsblad dat aanstaande donderdag verschijnt.

Lees verder

Labels: ,


Gespreide betaling voor klant blijft cruciaal

Bij een beloningsmodel waarin provisie geen rol speelt, is het essentieel dat de consument de mogelijkheid houdt om de beloning voor de adviseur in termijnen te betalen, zo stelt Legal & General-directeur Arno Dolders.

Lees verder

Labels: ,


zondag 24 oktober 2010

Afstempelen? Kijk eerst naar alternatieven!

Aon Hewitt directeur Sagoenie verwondert er zich over dat er zo weinig naar alternatieven voor het afstempelen wordt gekeken.

Lees verder

Labels:


Provisieverbod onzinnig

De titel verraadt het al. Geheel tegen de stroom in breekt de heer Van Woerden een lans voor provisiebeloning mits deze geheel transparant is.

Lees verder

Labels:


zaterdag 23 oktober 2010

Pensioenregister naar de Tweede Kamer

Minister Donner van SZW heeft op 14 oktober 2010 het wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer gezonden.

Lees verder

Labels: , ,


Consument wint zaak om gebrekkige informatievoorziening

De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening heeft ook in hoger beroep een consument in het gelijk gesteld in zijn klacht over gebrekkige informatievoorziening omtrent de kosten van een beleggingsverzekering.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 22 oktober 2010

Provisieverbod lastig uitvoerbaar

Een van de knelpunten die ontstaan bij het uitvoeren van het provisieverbod op complexe producten zoals minister De Jager het voorstaat, is hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheid van gespreide betaling van de adviseur, zegt Jurjen Oosterbaan in de VVP 42.

Lees verder

Labels:


Robeco en Syntrus maken kans op beheren Vervoer-pensioengelden

Robeco en Syntrus zijn in de race om het vermogen van 10 miljard euro van het Pensioenfonds Vervoer te beheren. Er zouden volgens ingewijden nog vier gegadigde partijen zijn voor het beheer van het pensioengeld.

Lees verder

Labels:


donderdag 21 oktober 2010

Opdrachtorganisaties realistischer m.b.t. outsourcing

Nu steeds meer opdrachtorganisaties oog krijgen voor de eigen fouten in het sourcingmanagement, lijkt het realisme ingang te vinden in outsourcing. Niet langer wordt direct naar de leverancier gewezen wanneer een sourcingtraject niet lekker loopt, maar opdrachtorganisaties steken steeds vaker de hand in eigen boezem.

Lees verder

Labels:


Achterban woekerpolis claim omarmt regeling Achmea

De achterban van Stichting Woekerpolis Claim is met zeer ruime meerderheid (98,4 procent) akkoord met de compensatieregeling van Achmea.

Lees verder

Labels:


dinsdag 19 oktober 2010

Levensloop op sterven na dood

Hoewel het CBS eerder dit jaar een opleving meldde in het aantal deelnemers aan Levensloop, laten verzekeraars de levensloopregeling steeds meer links liggen.

Lees verder

Labels:


Handhaven provisiestelsel is gevaar op termijn

Nu het Verbond en Adfiz het eens lijken over handhaving van het provisiestelsel voor in elk geval de particuliere schademarkt, dringt de vraag zich op of de blijdschap daarover bij een deel van het intermediair gerechtvaardigd is.

Lees verder

Labels:


maandag 18 oktober 2010

FFP ziet advieskosten verdubbelen bij provisieverbod

De Federatie Financieel Planners (FFP) stelt dat de consument het dubbele gaat betalen voor financieel advies als provisie voor complexe producten verboden wordt. Voorzitter Henk Duthler pleit daarom voor het fiscaal aftrekbaar en btw-vrij maken van alle kosten van financieel advies.

Lees verder

Labels:


Een derde werkgevers in MKB ontevreden over pensioenregeling

Werkgevers in het mkb zouden hun werknemers bij voorkeur een betaalbaar pensioen aanbieden met zekerheid over de hoogte van de uitkering, maar ze betwijfelen bijna allemaal of zo'n pensioenregeling bestaat.

Lees verder

Labels: ,


zondag 17 oktober 2010

GENERALI koploper ' in productie' bij Pensioenregister

Generali heeft als eerste verzekeraar haar aansluiting op het Pensioenregister gereed en is ook daadwerkelijk 'in productie' gegaan.

Lees verder

Labels: ,


Voorstel aanpak pensioenproblematiek

Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen tot wetswijzigingen gedaan in verband met het gesloten pensioenakkoord. Hij gaat in zijn brief o.a. in op de levensverwachting, flexibilisering AOW-pensioen, aanvullende pensioenen en het Witteveenkader.

Lees verder

Labels: , , ,


Consumentenbond wil grotere rol AFM

"Het verbod op provisies voor ingewikkelde financiële producten is een stap in de goede richting", zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. Maar de bond acht aanvullende regelgeving nodig om misstanden in de financiële sector te voorkomen. Daarbij moet toezichthouder AFM een grotere rol krijgen.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 16 oktober 2010

Financials in transitie

Onder veelbelovende titel ‘Financial Landscape Makeover in the Benelux’ kwamen onlangs top professionals uit de financiële sector bij elkaar. Hoe kijken onze top-executives tegen de toekomst aan? Een aantal inspirerende sprekers gaf een inkijkje in de ontwikkelingen en plannen bij onze financials.

Lees verder

Labels:


Daling levenproductie versnelt

De verkoop van individuele levensverzekeringen is in juli sterk teruggelopen.

Lees verder

Labels:


PPI zorgt voor nieuw elan in pensioenmarkt

Uit IG&H-onderzoek onder 300 pensioenadviseurs blijkt dat 44 procent van hen verwacht dat de PPI een geduchte concurrent wordt voor pensioenverzekeraars. Dat bericht is verschenen in VVP 41, een themanummer Pensioen/Leven.

Lees verder

Labels: , ,


vrijdag 15 oktober 2010

Levensverwachting en inkomen

In 2009 bedroeg de gemiddelde levensverwachting in Nederland bij de geboorte 81,1 jaar. Voor mannen was dat 78,8 jaar en voor vrouwen 83,2 jaar. De levensverwachting hangt, behalve van geslacht, ook af van de kans op armoede.

Lees verder

Labels:


ICT-project kent geen ideale methode

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met mislukte ict-projecten en de vele miljoenen euro's die dat kost. Eigenlijk zou er een ideale methode moeten zijn voor het realiseren van ict-projecten. Een utopie volgens een aantal experts, want de ideale methode voor een ict-project bestaat niet. Wel hebben zij tips om de kans op projectsucces te vergroten.

Lees verder

Labels:


donderdag 14 oktober 2010

Managen van wijzigingen problematisch!?

Iedereen weet dat het managen van wijzigingen een probleem is. Als het onderkennen van het probleem het halve werk is, wat is dan de andere helft van het werk? Waarom is er geen heldere, eenduidge oplossing? Wat betekent eigenlijk het managen van wijzigingen?

Lees verder

Labels:


Commissie WFD/WFT houdt vast aan provisie

De commissie WFD/WFT, dit jaar opgericht als belangenbehartiger voor het intermediair, blijft vasthouden aan provisie als beloningsvorm voor zowel levens- als schadeverzekeringen omdat de consument daarbij optimaal toegang houdt tot financiële diensten.

Lees verder

Labels:


woensdag 13 oktober 2010

AFM pleit voor versimpeling

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept sociale partners op om bestaande pensioenregelingen te versimpelen, nieuwe pensioenregelingen te vereenvoudigen en overgangs- en uitzonderingsregelingen zoveel mogelijk te vermijden.

Lees verder

Labels: , , ,


De Jager verbiedt provisies

Minister van Financiën Jan Kees de Jager wil het mes zetten in provisies die verzekeraars en banken betalen aan onafhankelijke tussenpersonen. Hij stuurt deze week een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer, zo meldt het Financieele Dagblad.

Lees verder

Labels: ,


Betrek uw klanten bij uw innovatieproces

Vorige week stond op de Harvard Business review een artikel van Lance Bettencourt. De kern van het artikel: betrek de klant in het ontwerpen van innovatieve diensten. Hoewel de focus hier op diensteninnovatie wordt gelegd, is zijn boodschap net zo belangrijk en toepasbaar voor productinnovatie of zelfs procesinnovatie.

Lees verder

Labels:


dinsdag 12 oktober 2010

SaaS'en met een hang​slot

SaaS kan een bedrijf zeer veel voordelen opleveren, zowel aan de aanbiedende als aan de afnemende kant. Maar er is nog een andere kwestie die op de loer ligt: vendor lock-in. Hoe herken je dit en nog belangrijker: hoe voorkom je dit?

Lees verder

Labels:


Eureko gaat op 'Pensioenexpeditie'

'Het vermogen van de vijf pijlers' staat centraal op het congres 'Pensioen Expeditie' dat Eureko Academy Life & Pensions op 16 november organiseert in het Eureko Conference Centre in Zeist.

Lees verder

Labels:


maandag 11 oktober 2010

Risicoverschuiving naar werknemers

Mkb-werkgevers hebben voor ruim 900.000 deelnemers het pensioen bij verzekeraars geregeld. Over het algemeen zijn deze pensioenregelingen soberder dan bij de pensioenfondsen en liggen de risico’s in veel gevallen meer bij de werknemers.

Lees verder

Labels:


Helft werkgevers in MKB eens met stijging pensioenleeftijd

Driekwart van de werkgevers in het mkb denkt dat in ieder geval de pensioenleeftijd zal worden verhoogd. Aldus onderzoek in opdracht van Delta Lloyd.
De helft van de werkgevers is het ook eens met een stijging van de pensioenleeftijd.

Lees verder

Labels: ,


zondag 10 oktober 2010

Pensioenrechten staan steeds verder onder druk

Op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gewerkt aan strengere regels om werknemers en gepensioneerden te stimuleren hun verworven pensioenrechten in te ruilen voor een nieuw pensioencontract.

Lees verder

Labels: ,


Commissie Goudswaard zoekt naar levenscyclusbenadering met zekerheid

De Commissie Goudswaard zoekt naar een levenscyclusbenadering met meer zekerheden. Dit is nodig omdat het Nederlandse pensioenstelsel de komende jaren een zware toekomst tegemoet gaat door onder meer de vergrijzing.

Lees verder

Labels:


zaterdag 9 oktober 2010

SNS Reaal breidt banksparen uit met uitgestelde lijfrente

De SNS Reaal-labels Reaal, SNS Bank en SNS Regio Bank breiden hun assortiment bankspaarproducten deze week uit met een uitgestelde lijfrente.

Lees verder

Labels:


Financiën deelt beloningsvisie Verbond en ADFIZ

Wanneer het Ministerie van Financiën volgende week de evaluatie van het Bgfo 2 en haar eigen visie op het beloningsmodel van het intermediair voorlegt aan de Tweede Kamer, zal deze zeer nauw aansluiten op die van het Verbond van Verzekeraars en Adfiz.

Lees verder

Labels:


vrijdag 8 oktober 2010

25 klantgerichte verzekeraars

De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) heeft op 5 oktober 2010 25 verzekeringslabels voorzien van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV).

Lees verder

Labels:


Outsourcing maakt ICT-organisatie innovatiever

Het lijkt een ogenschijnlijke tegenstelling, want uitbesteden wordt toch vooral ingezet om kosten te verlagen, met vaak als bijkomend effect dat de speed-to-market en vernieuwing eerder afneemt?

Lees verder

Labels: ,


donderdag 7 oktober 2010

MoneyView vergelijkt garantieverzekeringen

In het premievergelijkingsprogramma AeQuote Online van MoneyView zijn garantieverzekeringen opgenomen. "Uniek in Nederland", aldus MoneyView.

Lees verder

Labels: ,


Conceptregeerakkoord over pensioen en AOW

Het regeerakkoord van VVD en CDA beoogt het sociaal akkoord van 4 juni 2010 integraal uit te voeren. Dit betekent onder meer dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat.

Lees verder

Labels:


Zes op tien willen af van beleggingsverzekering

Ruim 60% van de mensen met een beleggingsverzekering overweegt te kiezen voor een andere vorm van vermogensopbouw, blijkt uit onderzoek van Blauw Research voor Ordina.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 5 oktober 2010

Benodigdheden voor een succesvolle verandering

In 1996 wist John Kotter ons te vertellen dat 30% van alle bedrijfstransformaties succesvol tot hun einde worden gebracht. Sindsdien zijn hier talloze artikelen, boeken, onderzoeken en case studies aan gewijd.Uit een onderzoek van McKinsey onder meer dan 3.000 executives bleek dat het percentage succesvolle bedrijfstransformatie na meer dan 10 jaar van intensieve propaganda nauwelijks verbeterd was.

Lees verder

Labels:


Verbond wil sekse-onderscheid in levenpolis behouden

Dat in levensverzekeringen verschillende premies worden gehanteerd voor mannen en vrouwen, is conform de Europese wetgeving. Een dergelijk onderscheid komt bovendien tegemoet aan de behoefte van consumenten, zo reageert het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder

Labels:


maandag 4 oktober 2010

Achmea na pensioenfusie derde op levenmarkt

De slechte markt heeft de top 10 van levensverzekeraars in 2009 niet onberoerd gelaten: alleen koploper Nationale-Nederlanden heeft zijn positie weten te behouden. ASR en Delta Lloyd moeten hun top 3-ambities voorlopig laten varen, terwijl Achmea – weliswaar door een fusie van eigen pensioenbedrijven – achter Reaal de derde positie inpikt.

Lees verder

Labels:


Bijna miljoen deelnemers verzekerde pensioenregeling

Bijna 27.000 werkgevers hebben een collectief pensioencontract gesloten met een verzekeraar. zo blijkt uit cijfers van toezichthouder DNB.

Lees verder

Labels:


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter