Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

dinsdag 30 november 2010

Provisiedebat: De Jager wil makkelijk aan te passen lijst

Minister Jan Kees de Jager streeft naar een makkelijk aan te passen lijst met producten waarvoor het provisieverbod gaat gelden.

Lees verder

Labels: ,


Klantgericht verzekeren is gedrag, geen keurmerk

Univé heeft geen Keurmerk Klantgericht Verzekeren maar mag zich wel de Klantvriendelijkste verzekeraarvan Nederland noemen.

Lees verder

Labels: ,


maandag 29 november 2010

Mentaliteitsverandering verzekeraars onderzocht

Inmiddels ervaart 84 procent van de werknemers bij verzekeraars een mentaliteitsverandering naar meer klantgericht werken.

Lees verder

Labels: , ,


Pensioenleeftijd stabiel op 62 jaar

Ondanks alle pogingen om mensen langer aan het werk te houden, ligt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan nog steeds ver onder de 65 jaar.

Lees verder

Labels:


zondag 28 november 2010

Ook pensioenfondsen met solide dekking hebben zwak belegd

Ook pensioenfondsen die uit de crisis komen met een solide dekking hebben regelmatig zwak belegd. Ze gingen de crisis simpelweg in met een hoge dekkingsgraad.

Lees verder

Labels:


Financieel adviseur kan meer doen met pensioenen

De financieel adviseur kan meer doen met pensioenen. Zo denkt slechts 12% van de mensen aan de tussenpersoon of de financieel adviseur bij het antwoord op de vraag `bij wie gaat u als eerste informatie halen als u iets over uw pensioen wilt weten?`.

Lees verder

Labels: , ,


zaterdag 27 november 2010

Directiewisselingen bij ASR

Bij ASR Nederland heeft een aantal directeuren met elkaar van functie geruild.

Lees verder

Labels:


Maatschappelijke relevantie intermediair zal toenemen

De maatschappelijke relevantie van het intermediair zal de komende jaren toenemen, het economische belang afnemen.

Lees verder
Lees ook verder

Labels: ,


vrijdag 26 november 2010

Financiën bovenop product goedkeuringsproces

Het ministerie van Financiën beziet de komende tijd of "er over de volle breedte van de financiële sector genoeg stappen worden gezet om het belang van de klant in de productiefase te borgen".

Lees verder

Labels: , ,


Consumenten sluiten minder vaak polissen via internet

Dit jaar worden minder vaak verzekeringen via internet gesloten dan in 2009. In de eerste helft van 2010 kocht 41% van de consumenten online een polis, tegen nog 59% in dezelfde periode 2009.

Lees verder

Labels: ,


donderdag 25 november 2010

Consument moet meer informatie krijgen over uiteindelijke pensioenuitkering

Bij defined-contributionsystemen voor pensioenopbouw ligt de focus op de opbouw van pensioenvermogen. Consumenten willen echter meer informatie krijgen over hun uiteindelijke pensioenuitkering.

Lees verder

Labels: ,


Consumenten willen verzekeringen kunnen vergelijken

De behoefte onder consumenten om complexe verzekeringsproducten te vergelijken in prijs en kwaliteit neemt toe nu tussenpersonen overgaan tot het berekenen van een uurtarief.

Lees verder

Labels: , ,


woensdag 24 november 2010

Hoe voorkomt u dat uw creativiteit opbrandt?

Neem een kaars, enkele punaises en een setje lucifers. Plaats deze elementen in een kamer met vier muren en vraag een vrijwilliger om de kaars zó op of tegen de muur te plaatsen dat bij het opbranden van de kaars er geen kaarsvet op de muur óf op de vloer gemorst zal worden.

Lees verder

Labels: , ,


Verbond: bij misbruik toch provisieverbod

Donderdag komt tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Financiën de brief van minster De Jager betreffende de evaluatie van de provisieregelgeving aan de orde.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 23 november 2010

Belgische Pensioenatlas 2010 brengt pensioenlandschap in kaart

De Pensioenatlas combineert basisstatistieken over de Belgische gepensioneerden op individueel en huishoudniveau met een overzicht van het Belgische pensioensysteem, een overzicht van de socio‐demografische context en een situering van het Belgische pensioensysteem in een internationale context.

Lees verder

Labels:


Nog steeds toppositie voor Nederlands pensioen

Voor het tweede opeenvolgende jaar komt het Nederlandse pensioenstelsel, AOW én aanvullend pensioen, als beste uit de bus.

Lees verder

Labels:


maandag 22 november 2010

Pensioenkoepels fuseren

De bureaus van de pensioenkoepels OPF, UvB en VB zijn samengevoegd en gaan verder onder de naam De Pensioenfederatie.

Lees verder

Labels:


Werknemer weet weinig van partnerpensioen

Driekwart van de werknemers heeft geen idee hoe hoog het partnerpensioen is.

Lees verder

Labels: ,


zondag 21 november 2010

EU heeft zich niet met Nederlands pensioen te bemoeien

"Europese regelgeving op het gebied van pensioenen moet het sociale en arbeidsrecht van de lidstaten en de specifieke rol van sociale partners bij de totstandkoming van pensioenafspraken respecteren."

Lees verder

Labels:


zaterdag 20 november 2010

SNS Reaal voltooit compensatieregeling beleggingspolissen

SNS Reaal heeft met de stichting Verliespolis een definitief akkoord gesloten over de compensatieregeling voor de kosten van beleggingsverzekeringen.

Lees verder

Labels:


vrijdag 19 november 2010

Pleidooi voor pensioenstelsel met 5 pijlers

Breidt het bestaande pensioenstelsel uit van drie naar vijf pijlers. Betrek ook' langer doorwerken' en 'zelf sparen' als bouwstenen voor een goed pensioen. Er is veel meer pensioenvermogen dan men denkt.

Lees verder

Labels: , ,


In 2011 keert het zelfvertrouwen terug

Trendwatcher Adjiedj Bakas heeft de trends voor 2011 in kaart gebracht. Hij voorziet vooral een beweging in de financiële sector. Er komen nieuwe consumentenbanken en nieuwe aanbieders van pensioenproducten.

Lees verder

Labels:


donderdag 18 november 2010

Actie tegen vergaande pensioenbemoeienis vanuit Brussel

Europarlementslid Kartika Liotard overhandigde maandag 15 november een petitie aan de Hongaarse EU-commissaris voor sociale zaken László Andor met meer dan 3.000 adhesiebetuigingen van Nederlanders die een vergaande bemoeienis vrezen van Brussel met het Nederlandse pensioenstelsel.

Lees verder

Labels: , ,


Pensioenfondsen moeten alternatieven bekijken voor afstempelen

Pensioenfondsen moeten eerst alternatieven uitproberen voordat ze overgaan tot afstempelen.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 17 november 2010

Focus in innovatie: de match tussen vaardigheden en strategie

Bedrijven die hun innovatiestrategie laten aansluiten met een bedrijfsstrategie en energie stoppen in het begrijpen van hun eindgebruikers hebben de grootste kans op succes.

Lees verder

Labels:


De ‘Bullseye’ van methodisch werken

Werken met methodiek is niet altijd succesvol.

Lees verder

Labels: , ,


dinsdag 16 november 2010

Beleid rekenrente vooralsnog ongewijzigd

Volgens het ministerie van SZW is in sommige media ten onrechte de indruk ontstaan dat minister Kamp de toepassing van de huidige rekenrente bij pensioenfondsen overweegt te herzien.

Lees verder

Labels: ,


Nieuw hulpmiddel AFM voor pensioenadviseurs

De AFM wil pensioenadviseurs graag helpen om hun advisering nog beter te maken.

Lees verder

Labels: , ,


Procesinnovatie is driver voor IT-transformatie

Bedrijven in dynamische markten staan steeds vaker voor de vraag of ze it-applicaties één keer ontwikkelen en dan jarenlang gaan gebruiken of dat ze hun processen moeten aanpassen aan steeds wisselende omstandigheden.

Lees verder

Labels: ,


maandag 15 november 2010

Verzekeringsbedrijf ING in twee delen naar beurs

ING gaat de verzekeringsactiviteiten in twee delen splitsen en wil deze afzonderlijk naar de beurs brengen.

Lees verder

Labels: ,


Tweeverdieners blijven achter met hun pensioen

Het CBS heeft het rapport 'Pensioenaansprakenstatistiek: Geld van nu voor later' gepubliceerd.

Lees verder

Labels: , ,


AFM: "DNB-standpunt abonnementen vormt geen probleem"

"Het zou goed zijn als er een of meerdere partijen in de markt zijn die komen met een goede en duidelijke standaardovereenkomst voor serviceabonnementen." Aldus de AFM in reactie op het DNB-standpunt inzake serviceabonnementen.

Lees verder

Labels:


zondag 14 november 2010

Fouten voorkomen met model-based testing

Bij de ontwikkeling van een applicatie worden bijna altijd wel programmeerfouten gemaakt. Dat is niet erg, mits deze fouten in de testfase maar gevonden en verbeterd worden.

Lees verder

Labels:


Omzetcijfers verzekeraars

De verkoop van levensverzekeringen is bij Aegon sterk teruggelopen in het derde kwartaal en Allianz Nederland heeft in het derde kwartaal van dit jaar een 6% lagere premieomzet geboekt.

Lees verder over Aegon
Lees verder over Allianz

Labels: ,


Verbond vindt evaluatie provisieregels 'triest rapport'

Het onderzoek dat SEO heeft gedaan in opdracht van het ministerie van Financiën naar de effecten van de nieuwe provisieregels op de advisering en verkoop van complexe financiële producten, heeft in de ogen van het Verbond van Verzekeraars "een triest rapport" opgeleverd.

Lees verder

Labels:


zaterdag 13 november 2010

Ook met CAR advies voor iedereen

"Soms is een punt van kritiek ook dat de introductie van het CAR-systeem er toe zou leiden dat advies minder toegankelijk wordt voor de minder draagkrachtige consument. Die aanname wil ik hier weerleggen. Hoezo wordt advies opeens duurder als de beloning transparant wordt of als je het tarief met de klant afspreekt?"

Lees verder

Labels: , ,


Zorgen over begrijpelijkheid van pensioencontract

Het nieuwe pensioencontract wordt zo ingewikkeld dat werknemers dringend behoefte zullen hebben aan persoonlijk financieel advies. Idealiter bieden werkgevers of vakbonden die hulp. Het pensioen moet een zichtbaarder onderdeel worden van de arbeidsvoorwaarden.

Lees verder

Labels: ,


Eerste TrendRede van Nederland

Afgelopen dinsdag 9 november is in Utrecht voor het eerst de TrendRede uitgesproken. De Rede moet Nederland stimuleren om gefundeerd vooruit te zien door de grote golven te schetsen van waaruit kleinere trends en hypes de komende jaren voortkomen.

Lees verder

Labels:


vrijdag 12 november 2010

Kamphuisen: 'Argumenten DNB deugen niet'

De argumenten die De Nederlandsche Bank (DNB) gebruikt om serviceabonnementen van assurantiekantoren te betitelen als (rechtsbijstand)verzekeringen deugen niet.

Lees verder

Labels:


Brand New Day drijft op klanttevredenheid

De nieuwe verzekeraar Brand New Day drijft op klanttevredenheid.

Lees verder

Labels: ,


donderdag 11 november 2010

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen in Nederland is eind oktober met twee procentpunten gestegen ten opzichte van de maand er voor.

Lees verder

Labels:


Kamp bekijkt rekenmethode penioenfondsen

Minister Kamp van Sociale Zaken gaat de rekenmethode voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen nog eens tegen het licht houden. Hij gaat bekijken of de rekenrente de fondsen niet onnodig in de problemen brengt.

Lees verder

Labels: ,


Kleine ondernemers en grote multinationals: een kansrijk en innovatief huwelijk?

Breakthrough innovatie komt veelal van kleine ondernemers. De moeilijkheid die zich dan aandient is het vinden van de juiste kanalen, geld en middelen om de wereld te kunnen bedienen.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 10 november 2010

Huidige pensioenmechanismen pervers

“Een fonds dat in onderdekking verkeert, heeft vaak maar een optie: meer verwacht rendement halen, dus meer risico lopen om te herstellen.”

Lees verder

Labels: ,


Geen onverdeeld gunstig beeld over ATP

Op basis van de in oktober gehouden evaluatie van de provisieregelgeving meent Financiën dat er nog geen cultuuromslag in de sector zichtbaar is.

Lees verder

Labels: , ,


dinsdag 9 november 2010

Kabinet overweegt toestaan hogere rekenrente pensioenfondsen

Het Financieele Dagblad berichtte afgelopen vriijdag dat minister Kamp van Sociale Zaken in de Tweede Kamer heeft laten weten mee te willen denken over een nieuwe manier om de verplichtingen van pensioenfondsen te berekenen.

Lees verder

Labels: , ,


Consument overschat eigen pensioenkennis

Volgens kennisplatform CentiQ overschatten Nederlanders hun eigen pensioenkennis. Het samenwerkingsverband van 40 organisaties wil daarom het pensioenbewustzijn gaan vergroten.

Lees verder
Of hier

Labels: ,


maandag 8 november 2010

Minder mensen sluiten online polis

Er worden dit jaar minder vaak verzekeringen via internet verkocht dan in 2009.

Lees verder

Labels: ,


Pensioenfondsen nog terughoudend

Enkele pensioenfondsen blijven terughoudend over de financiële situatie, ondanks de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) om openheid van zaken te geven.

Lees verder

Labels: ,


zondag 7 november 2010

Vaststellen dekkingsgraad pensioenfondsen blijkt lastige klus

Met ruim 800 Nederlandse pensioenfondsen is het een hele klus om de dekkingsgraad van de sector goed in kaart te brengen.

Lees verder

Labels: ,


Pensioenpremies gaan in 2011 niet omhoog

Ondanks de belabberde financiële positie van veel pensioenfondsen zullen in 2011 de pensioenpremies niet stijgen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) geeft pensioenfondsen meer tijd om orde op zaken te stellen.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 6 november 2010

Serviceabonnement tussenpersoon kan verzekering zijn

Als een serviceabonnement van een assurantietussenpersoon voorziet in belangenbehartiging bij schade, dan zal er meestal sprake zijn van een verzekering en zal de tussenpersoon vergunningplichtig zijn volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Lees verder

Labels: , ,


Delta Lloyd Groep ziet bankspaartegoed verdubbelen

Delta Lloyd Groep zag het saldo aan bankspaartegoeden dit jaar tot nu toe meer dan verdubbelen tot 618 miljoen euro.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 5 november 2010

SBI helpt intermediair met abonnementensysteem

Onder de naam Specialisten Basisbeloning Intermediair (SBI) is een nieuw bedrijf van start gegaan dat het intermediair ondersteunt bij het invoeren van een serviceabonnement.

Lees verder

Labels: , ,


Beleggers willen af van beleggingsverzekering

Beleggers willen af van hun beleggingsverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van Blauw Research voor Ordina.

Lees verder

Labels: , ,


donderdag 4 november 2010

PPI wordt niet binnenkort het nieuwe Banksparen

De nieuwe premiepensioeninstelling (PPI) zal waarschijnlijk niet op korte termijn het nieuwe Banksparen worden voor pensioenen. Niet alleen gaan de ontwikkelingen hiervoor te langzaam, een pensioen verschilt wezenlijk van een bankrekening.

Lees verder

Labels: , , ,


AFM ondersteunt initiatief op financiële markten via Innovation Room

De in 2006 opgerichte Innovation Room van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil het voor financiële instellingen makkelijker maken om vernieuwingen te lanceren die niet direct binnen de huidige regelgeving passen.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 3 november 2010

Pensioenfonds Smit wil gaan afstempelen

Het pensioenfonds van havensleepdienst Smit wil de pensioenen met 13,2% verlagen om daarmee de dekkingsgraad weer boven het vereiste niveau op te krikken.

Lees verder

Labels: , ,


Woekerpolisaffaire gaat nieuwe fase in

Als het VARA-programma Kassa afgelopen weekend iets duidelijk maakte dan is het wel dat veel consumentenvertegenwoordigers niet zo’n goede sier kunnen maken met de compensatie die zij voor bij hen aangesloten gedupeerden “uit het vuur gesleept hebben”, als zij gedroomd hadden.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 2 november 2010

Verliespolis wil actievere houding financiële sector

De Stichting Verliespolis, een initiatief van Vereniging Eigen Huis en de VEB, wil dat verzekeraars en adviseurs een actievere houding aannemen naar al hun klanten met een beleggingsverzekering.

Lees verder

Labels: ,


AFM wil inspraak bij productontwikkeling

Strengere vakbekwaamheidseisen voor adviseurs én aanbieders en inspraak bij de ontwikkeling van financiële producten staan hoog op het lijstje wensen dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) per brief heeft ingediend bij minister De Jager van Financiën.

Lees verder

Labels: ,


maandag 1 november 2010

Annemarie van Gaal maakt pensioen begrijpelijk

Annemarie van Gaal heeft in opdracht van Zwitserleven het boekje 'Mijn Zwitserleven Pensioen' geschreven.

Lees verder

Labels: , ,


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter