Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

dinsdag 28 december 2010

Ingrijpende hervormingen noodzakelijk in de financiële sector

Om te voorkomen dat financiële instellingen in de toekomst opnieuw met belastinggeld moeten worden ondersteund, zijn volgens het kabinet ingrijpende hervormingen nodig in de financiële sector.

Lees verder

Labels: , ,


Ketenintegratie blijft hangen

Ketenintegratie werkt nog niet zoals zou moeten. Het intermediair deinst er zelfs niet voor terug om het woord 'mislukt' in de mond te nemen.

Lees verder

Labels: ,


maandag 27 december 2010

Levensverwachting stijgt sneller dan werd aangenomen

Vorige week heeft het CBS de nieuwe overlevingstafels 2010-2060 gepubliceerd. Daaruit blijkt volgens het CBS dat de levensverwachting nog sneller stijgt dan tot voor kort werd aangenomen.

Lees verder

Labels: ,


Hulp in bange dagen voor pensioenfonds bestuurders

Pensioenfondsbestuurders liggen onder vuur. De paritaire bestuursvorm waarbij minder naar kwaliteit dan naar vertegenwoordiging wordt gekeken staat ter discussie.

Lees verder

Labels: ,


zondag 26 december 2010

Wet Premiepensioen instellingen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel PPI (premiepensioeninstellingen) is afgelopen week zonder slag of stoot als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer.

Lees verder

Labels: , ,


Reaal nu grootste in beleggingspolissen

Interpolis is niet langer de grootste verzekeraar op de markt voor individuele beleggingsverzekeringen. Reaal heeft in 2009 de koppositie overgenomen dankzij het samenvoegen van de portefeuilles van DBV en Zwitserleven.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 25 december 2010

Achtergrond artikel bij uitzending TROS Radar

Woekerpolissen zijn al vier jaar lang een terugkerend item in de uitzendingen van Radar. Nu er eindelijk duidelijkheid komt over de compensatiebedragen, blijkt dat dit voor veel mensen geen goede oplossing is. Door de compensatieregeling kunnen er zelfs meer kosten worden ingehouden dan voorheen.


Lees verder

Labels: ,


Voorbeeldbrieven bij TROS Radar

Moet u uw woekerpolis oversluiten? Voor zo'n beslissing moet u zich eerst goed laten informeren. Dat kunt u doen met behulp van de speciaal hiervoor opgestelde voorbeeldbrieven.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 24 december 2010

Radar: zet verzekeraar onder druk om beleggingspolis

Tros-consumentenprogramma Radar heeft houders van een beleggingsverzekering maandagavond opgeroepen hun verzekeraar middels een brief om meer informatie te vragen, zodat zij kunnen beoordelen of zij hun polis willen voortzetten.

Lees verder

Labels: ,


Verzekeraars wijzen op mogelijkheid aanpassing beleggingspolis

Verzekeraars zullen klanten met een beleggingsverzekering actief wijzen op de mogelijkheid tot aanpassing of omzetting van de bestaande beleggingspolis.

Lees verder

Labels:


donderdag 23 december 2010

Tempo vergrijzing loopt op

Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In de periode 2011-2015 komen er een half miljoen 65-plussers bij.

Lees verder

Labels:


'Buitenlanders zien brood in Nederlandse levenportefeuilles'

Buitenlandse partijen hebben zich de afgelopen weken gemeld om bestaande levenportefeuilles van Nederlandse verzekeraars over te nemen, zo meldt DNB in zijn kwartaalbericht.

Lees verder

Labels:


woensdag 22 december 2010

Voorkeuren van pensioendeelnemers

Werknemers zijn bereid fors hogere premies te betalen voor een gegarandeerde pensioenuitkering.

Lees verder

Labels: ,


Vrouwencommissie EU wil 'lidstaten pensioen'

De Vrouwencommissie binnen het Europees Parlement wil het pensioenbeleid bij de lidstaten zelf laten.

Lees verder

Labels:


dinsdag 21 december 2010

Vertraging bij invoering pensioenregister

Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van zowel de Pensioenwet als de Wet verplichte beroepspensioenregeling, die nodig zijn in verband met de inrichting en beheer van het Pensioenregister, zijn niet meer haalbaar per 1 januari aanstaande. Wel zal het Pensioenregister per die datum van start gaan.

Lees verder

Labels: ,


Wordt alles SaaS?

SaaS is de heilige graal waar altijd naar is gezocht. Het concept is megaflexibel, hyperschaalbaar, supergoedkoop en is toepasbaar op alle kantoorautomatisering én bedrijfsapplicaties.

Lees verder

Labels:


maandag 20 december 2010

`Dankzij inzet sector gaat Pensioenregister op tijd van start`

Het is grotendeels aan de sector zelf te danken dat het Personenregister bijtijds van start kan gaan. Dit stelt Francine Giskes, voorzitter van het bestuur Pensioenregister.

Lees verder

Labels:


Verzekeraars zijn wereldwijd beducht voor IFRS

Verzekeraars wereldwijd zijn beducht voor de voorgestelde richtlijnen voor de financiële verslaggeving onder de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Lees verder

Labels:


vrijdag 17 december 2010

Voorkeur van consumenten verschuift van provisie naar vast bedrag

De voorkeur van consumenten voor de beloningsvorm van het intermediair verschuift van een provisie naar een vast bedrag.

Lees verder

Labels: ,


Verbondsinitiatief Verzekeraars Vernieuwen werpt vruchten af

Het Verbondsinitiatief Verzekeraars Vernieuwen begint zijn vruchten af te werpen. Stakeholders merken dat de sector oprecht bezig is met vernieuwing en het consumentenvertrouwen neemt geleidelijk toe.

Lees verder

Labels:


donderdag 16 december 2010

Zwitserleven weer winnaar IG&H pensioenonderzoek

Zwitserleven is voor de derde keer op rij als eerste uit de bus gekomen bij het Performance Onderzoek Pensioenverzekeraars (POP) van IG&H.

Lees verder

Labels:


Pius Consilium verder met actie 'Woekerprijs affaire'

Het Virtueel Verbond van Intermediairs, de club die kleine tussenpersonen wil verenigen, is ter ziele wegens gebrek aan animo.

Lees verder

Labels:


woensdag 15 december 2010

Mens belangrijker in requirementsproces

Nederlandse bedrijven stellen steeds vaker de medewerker centraal in het requirementsproces.

Lees verder

Labels:


Levenproductie dit jaar op -16%

De verkoop van individuele levensverzekeringen is in september verder teruggelopen.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 14 december 2010

67 is een haalbare kaart

Een meerderheid van de Nederlandse werknemers verwacht zonder grote problemen tot 67 jaar te zullen doorwerken.

Lees verder

Labels: , ,


Boek "Pensioen voor dummies"

Erik Beckers (Zwitserleven) en Robert Collignon (Aegon) hebben het boek 'Pensioen voor Dummies' geschreven.

Lees verder

Labels: ,


maandag 13 december 2010

De pensioenprio’s van Kamp

In een brief aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken, heeft minister Kamp zijn pensioenprioriteiten in een (handig) schema samengevat.

Lees verder

Labels:


Pensioenakkoord uitvoerbaar, maar niet makkelijk

Implementatie van het pensioenakkoord zoals sociale partners dat overeenkomen, is in de praktijk realiseerbaar.

Lees verder

Labels:


zaterdag 11 december 2010

SaaS is niet zwart-wit

De voordelen van Software-as-a-Service (SaaS) zijn onderhand algemeen bekend.

Lees verder

Labels:


vrijdag 10 december 2010

Wetgever moet fiscaal kader voor pensioenopbouw in eigen woning maken

De wetgever moet een fiscaal kader voor pensioenopbouw in de eigen woning en voor zorgsparen maken.

Lees verder

Labels: ,


IT-wereld wordt bepaald door vier trends

Vier trends in het bijzonder zullen bepalend zijn voor de IT-wereld van de nabije toekomst.

Lees verder

Labels:


donderdag 9 december 2010

The power of Scrum: business drives IT

De kracht van Scrum is dat het continue focust op de snelst mogelijke levering van maximale business waarde.

Lees verder

Labels:


Klantbeleving Award 2010

Cardif heeft drie financiële adviesbureaus genomineerd voor de Klantbeleving Award 2010.

Lees verder

Labels:


woensdag 8 december 2010

Brussel negeert Nederlandse reacties pensioenplannen

Volgens Europarlementariër Kartika Liotard heeft de Europese Commissie de vierduizend reacties op de pensioenplannen van de EU, die Nederlandse burgers vorige maand naar Brussel stuurden, naast zich neergelegd.

Lees verder

Labels:


Customer Relevancy beoordeelt innovatie verzekeraar

Aan de hand van Customer Relevancy kunnen innovaties van verzekeraars adequaat beoordeeld worden.

Lees verder

Labels:


dinsdag 7 december 2010

Kosten bedrijfstak pensioenfondsen internationaal vergeleken

Hoewel de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zich in allerlei bochten wringt om in een recent uitgevoerd internationaal onderzoek naar de kosten van vermogensbeheer en die van pensioenuitvoering, geen slecht figuur te slaan, kunnen de feiten uit het onderzoek niet verhullen dat de bedrijfstakpensioenfondsen bepaald niet tot de meest kostenefficiënte fondsen behoren.

Lees verder

Labels:


Pensioenrekening BND verkozen tot financieel product 2010

De lezers van het magazine FiscAlert hebben de pensioenrekening van Brand New Day uitgeroepen tot het beste financiële product voor de particuliere markt in 2010.

Lees verder

Labels: ,


maandag 6 december 2010

Van drie- naar vijfpijlerpensioen

Het traditionele driepijlerpensioen moet hoognodig uitgebreid worden met een vierde en vijfde pijler, vindt strategisch adviseur van Achmea en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg Gerry Dietvorst.

Lees verder

Labels: ,


Pensioenen verffonds dalen met 6%

Het bedrijfspensioenfonds voor de verf- en drukinktindustrie zal volgend jaar de pensioenen voor 11.000 (voormalig) werknemers met 6% omlaag brengen, terwijl de premie met 1% stijgt.

Lees verder

Labels:


zondag 5 december 2010

Polen gaat private pensioenpotten ook kapen

Polen wil zijn begrotingstekort terugdringen door private pensioenpotten te plunderen.

Lees verder

Labels:


Pensioenbijsluiter gaat niet ver genoeg

Een financiële pensioenbijsluiter zoals de AFM vorige week voorstelde, mist nog steeds de meest cruciale informatie voor de consument, zo stelt de Consumentenbond.

Lees verder

Labels: , ,


zaterdag 4 december 2010

Aegon wil af van recht pensioenoverdracht

Aegon heeft bij minister Kamp van Sociale Zaken gepleit voor het afschaffen van het recht op overdracht van pensioenaanspraken bij verandering van werkgever.

Lees verder

Labels: ,


Outsourcing mislukt door slechte vraagdefinitie

Outsourcing gaat vaak mis omdat de uitbesteder onvoldoende in staat is om zijn eisen en wensen goed te beschrijven.

Lees verder

Labels:


Provisieverbod, wat valt er onder?

Minister De Jager is een lijst aan het opstellen die de producten bevat, waarvoor een provisieverbod moet gaan gelden.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 3 december 2010

Tussenpersoon moeten verzekeringssupers worden

Assurantietussenpersonen zouden zich meer moeten gedragen als franchiseondernemers van Albert Heijn: verzekeringsproducten inkopen, afstemmen op de behoefte van specifieke klanten en deze pakketten verkopen onder de eigen naam.

Lees verder

Labels: , ,


Zwitserleven legt gevoel in overstappen

"Goede afspraken en een gecontroleerde overstap zijn belangrijk", aldus Zwitserleven over de wisseling van pensioenverzekeraar en -uitvoerder bij contractsverlengingen.

Lees verder

Labels: , ,


AFM wil financiële bijsluiter voor pensioenfondsen

De AFM gaat minister Kamp voorstellen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het indexatielabel te vervangen door een meer algemene financiële bijsluiter voor pensioenen.

Lees verder

Labels: ,


donderdag 2 december 2010

Provisiedebat: onafhankelijk adviseur wellicht beschermde titel

Met het oog op de oneerlijke concurrentie tussen directe aanbieders (banken en direct writers) en het intermediair, denkt minister De Jager van Financiën aan de instelling van een beschermde titel voor onafhankelijk adviseurs.

Lees verder

Labels: , ,


Ook voor banken en direct writers gaat transparantie op

Niet alleen het intermediair maar ook financiële instellingen die rechtstreeks de klant benaderen, zullen transparant moeten zijn.

Lees verder

Labels:


woensdag 1 december 2010

Minder salaris voor meer pensioen

Het lijkt logisch, maar is het in de ogen van Nederlandse allerminst: nu minder loon; straks meer pensioen. In tegenstelling tot veel andere Europese werknemers voelen Nederlanders hier weinig voor. Dat blijkt uit onderzoek van Aon Hewitt.

Lees verder

Labels: ,


Beloningskeuze gepasseerd station voor Financiën

Nog voor de Tweede Kamer zich donderdag buigt over het voorgestelde verbod op provisie voor complexe producten is er voor het ministerie van Financiën geen sprake meer van dat financieel adviseurs zelf kunnen kiezen of zij worden beloond op basis van provisie of fee.

Lees verder

Labels: ,


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter