Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

maandag 31 januari 2011

Akkermans & Partners Facilitair neemt pensioen portefeuilles over

Met ingang van dit jaar kunnen intermediairs hun (collectieve) pensioenportefeuilles overdragen aan Akkermans & Partners Facilitair.

Lees verder

Labels:


Pensioen blijkt 'hot en sexy'

Pensioen is 'hot en sexy'. Dat blijkt wel uit het feit dat één miljoen mensen inmiddels hebben ingelogd op de website Mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees verder

Labels: , ,


zondag 30 januari 2011

WPC tergt ING-verzekeraars en NN ontkent aantijgingen

Stichting WPC (Woekerpolis Claim) verwijt in een persbericht dat de verzekeraars van de ING Groep (Nationale-Nederlanden, ING Verzekeringen en RVS) weigeren zich aan te sluiten bij de vorig jaar met grote verzekeraars gesloten uitwerkingsregelingen in het kader van het zogenoemde woekerpolisakkoord.

Lees verder

Labels: ,


ADFIZ roept op actief compensatie voorstellen te bespreken

Adfiz roept haar leden op om klanten met een beleggingspolis actief te benaderen. "Zij kunnen klanten helpen de ontvangen compensatievoorstellen beter te doorgronden."

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 29 januari 2011

ASR Leven informeert woekerpolis houder pas vanaf november

Een polishouder van een beleggingsverzekering van Waerdye heeft van ASR Leven te horen gekregen dat hij vanaf november 2011 kan rekenen op de brief of hij in aanmerking komt voor de compensatieregeling 'woekerpolissen'.

Lees verder

Labels: ,


Het wordt een bloeiend outsourcingsjaar

De uitbestedingsmarkt kwam in 2010 nog niet op gang, maar volgens kenners wordt 2011 een bloeiend outsourcingsjaar.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 28 januari 2011

Stichting toetsing verzekeraars wil vertrouwen herstellen

Vertrouwen en zekerheid zijn essentiële begrippen voor de verzekeringsbranche. Het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche is in de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. De branche wil er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen en blijvend te versterken.

Kijk hier wat de branche onderneemt

Labels: ,


Alles over verzekeren op 1 site

Op deze site lees je alles over verzekeren.

Labels: ,


donderdag 27 januari 2011

Delta Lloyd licht compensatie regelingen toe in filmpjes

Delta Lloyd trof in 2008 een regeling om tegemoet te komen aan de teleurstelling van veel klanten in zogenaamde woekerpolissen. Het uitleggen van deze regeling bleek nog niet zo simpel. Daarom heeft Delta Lloyd korte filmpjes gemaakt om het hoe en waarom van beleggingsverzekeringen en de getroffen regelingen toe te lichten.

Kijk hier naar de filmpjes

Labels: ,


CIO heeft cloud en virtualisatie als topprioriteit

Cloud computing staat in 2011 bovenaan het lijstje van chief information officers (cio’s). Daarna volgt virtualisatie als belangrijke oplossing voor ict-afdelingen.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 26 januari 2011

Verbond: "Woekerpolischeck geeft slechts ruw beeld"

Het Verbond van Verzekeraars wijst er in een reactie op dat de dit weekeinde gelanceerde Woekerpolischeck van Independer.nl "op zichzelf een sympathieke gedachte is, maar slechts een ruw beeld kan geven van de vraag of een klant voordeel kan hebben bij wijziging of het oversluiten van zijn polis".

Lees verder

Labels: ,


Independer.nl en Kassa ontwikkelen woekerpolischeck

Houders van een beleggingspolis kunnen op Independer.nl uitrekenen of en zo ja, hoeveel extra kapitaal zij bij een andere aanbieder bij elkaar zouden kunnen sparen.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 25 januari 2011

Legacy belemmert stap naar cloud

Veel bedrijven ondervinden last van oude ict-systemen bij het uitvoeren van hun plannen met cloud computing.

Lees verder

Labels: ,


Consument heeft meer vertrouwen

De stemming onder consumenten verbeterde in januari flink. Dit kwam door een sterke toename van het vertrouwen in het economisch klimaat. Aldus het CBS.

Lees verder
Kijk verder

Labels:


maandag 24 januari 2011

Inmiddels 30 verzekeraars met keurmerk

Dertig verzekeraars zijn intussen in het bezit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Lees verder
Overzicht verzekeraars met keurmerk

Labels: , ,


Woekerpolis affaire opnieuw ter discussie

De gesloten akkoorden over de compensatie voor de kosten van beleggingsverzekeringen staan ter discussie. Op initiatief van het CDA houdt de Tweede Kamer binnenkort een rondetafelgesprek met belangenorganisaties en instellingen als AFM en Kifid.

Lees verder

Labels:


zondag 23 januari 2011

Adfiz vreest oneerlijke concurrentie in pensioenmarkt

Niet nodig en oneerlijke concurrentie in de hand werkend. Zo typeert Adfiz een voorgenomen wijziging van de Wet Bpf die het mogelijk moet maken dat aanbieders van financiële producten de naam van een verplicht gesteld pensioenfonds onder voorwaarden kunnen gaan gebruiken.

Lees verder

Labels: ,


Nederland blijkt nog ver verwijderd van kopgroep kenniseconomie

Nederland slaagt er vooralsnog niet in voldoende innovatiekracht te genereren om door te dringen tot de top vijf van kenniseconomieën.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 22 januari 2011

De wolk waait niet meer over

De belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cloud computing.

Lees verder

Labels: ,


KPMG voorziet liquidatiegolf pensioenfondsen

Eén op de drie Nederlandse ondernemingspensioenfondsen denkt serieus na over liquidatie en het onderbrengen van een fonds bij een verzekeraar.

Lees verder

Labels: , ,


vrijdag 21 januari 2011

Machteloze ICT'ers: weer een project mislukt

Je ziel en zaligheid leggen in een automatiseringssysteem dat nooit wordt opgeleverd: het overkomt steeds meer ict'ers. Demotivatie, frustratie en cynisme zijn het gevolg.

Lees verder

Labels:


AEGON pleit voor PPI met garanties en zekerheid

Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk in Nederland een premiepensioeninstelling (PPI) op te richten. AEGON zet vraagtekens bij deze vorm van pensioenopbouw en pleit voor duidelijke garanties en zekerheid.

Lees verder

Labels: , ,


donderdag 20 januari 2011

Verbond, Sivi en UWV gaan gegevensstroom standaardiseren

Het Verbond van Verzekeraars, het Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche (SIVI) en het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gaan onderzoeken hoe de gegevensaanlevering voor collectieve verzekeringscontracten tussen partijen zo efficiënt mogelijk kan worden geregeld.

Lees verder

Labels: ,


Minister: 'efficiencyvergoeding beetje oude wereld'

Minister Jan Kees de Jager van Financiën is geen voorstander van efficiencyvergoedingen die aanbieders zouden moeten betalen aan intermediairs.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 19 januari 2011

Veldhuis: efficiencyvergoeding is slechts kostencompensatie

Adfiz-voorman Bob Veldhuis heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van de intermediairvereniging nogmaals gepleit voor de introductie van een efficiencyvergoeding, waarmee de aanbieder de werkzaamheden betaalt die de adviseur voor hem verricht.

Lees verder

Labels: ,


Pensioen is meer een sociaal dan financieel vraagstuk

De regelingen omtrent het pensioen zijn meer een sociaal dan een financieel vraagstuk. Maatschappelijke partijen moeten samenwerken om tot een oplossing te komen.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 18 januari 2011

Het tweedepijler pensioen heeft wel degelijk meerwaarde

Ondanks alle financiële perikelen, blijft de meerwaarde van de tweede pijler onder pensioenen onverminderd groot.

Lees verder

Labels: ,


Traditionele businessmodellen veranderen als gevolg van tien trends

Dankzij technologische veranderingen sneuvelt menig traditioneel businessmodel of wordt gedwongen zich opnieuw uit te vinden. Met name tien trends zullen het komende decennium relevant worden voor het bedrijfsleven.

Lees verder

Labels: ,


maandag 17 januari 2011

Jacqueline Lommen: Nederland is concurrerender met API

Binnenkort is Nederland een nieuw pensioenvehikel rijker. Behalve bij pensioenfondsen en verzekeraars is het vanaf 2011 mogelijk pensioenregelingen onder te brengen bij een premiepensioeninstelling (PPI).

Lees verder

Labels: , ,


Folkert Pama (BeFrank): De kracht van de PPI zit hem in de eenvoud

Lage kosten, hoge service en volledige transparantie. Dat is de gedeelde ambitie die Delta Lloyd en BinckBank ertoe brachten om de krachten te bundelen in de joint venture BeFrank.

Lees verder

Labels: , , ,


zondag 16 januari 2011

Verbond wil 3e pijler in Pensioenregister

Als het aan het Verbond van Verzekeraars ligt, gaan zo snel als mogelijk ook derdepijlerproducten onderdeel uitmaken van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees verder

Labels:


Nederland houdt niet van gokken met pensioen

Wie op de website van Pensioenkijker.nl de poll invult, komt tot de - niet verrassende ontdekking - dat de meerderheid van de bezoekers van deze publiekswebsite wars is van een pensioengokje.

Lees verder
Vul zelf de poll in

Labels: ,


zaterdag 15 januari 2011

Pensioenfederatie publiceert lijst kortende fondsen

Om deelnemers in een pensioenfonds tijdig en helder te informeren, publiceert de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen, medio februari een lijst van pensioenfondsen die naar de huidige inzichten op 1 april 2012 de pensioenen moeten verlagen.

Lees verder

Labels: ,


Omzet internetverzekeren stijgt licht

Internetverzekeren heeft in de eerste zes maanden van 2010 een omzet van 205 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

Lees verder

Labels:


vrijdag 14 januari 2011

BeFrank speelt in op nieuwe wetgeving premiepensioen instelling

Met de oprichting van BeFrank spelen BinckBank en Delta Lloyd in op de nieuwe wetgeving rond de premiepensioeninstelling. Medio 2011 zal de joint venture een volledige online pensioenuitvoering aanbieden van collectieve beschikbare premieregelingen.

Lees verder

Labels: , ,


Ketenintegratie in verzekeringsbranche komt maar niet van de grond

Ketenintegratie in de verzekeringsbranche komt maar moeizaam van de grond. Redenen waarom dit zo moeizaam van de grond komt zijn complexiteit, techniek, macht en overleven.

Lees verder

Labels: ,


donderdag 13 januari 2011

Voor dga is werkgeverspensioen meer dan fiscaal trucje

Zo'n 86% van de ondernemers ziet hun werkgeverspensioen wel degelijk als inkomen.

Lees verder

Labels:


Mijnpensioenoverzicht.nl al gezien?

Heeft u al mijnpensioenoverzicht.nl gezien en beoordeeld?

Lees verder

Labels: , ,


woensdag 12 januari 2011

Cloud biedt voor elk wat wils

Het toenemend gebruik van krachtige mobiele apparatuur en applicaties zorgt dat steeds meer informatie buiten de gecentraliseerde datacenters wordt gecreëerd.

Lees verder

Labels:


KPMG: "Informatievoorziening pensioenfondsen moet beter"

Uit onderzoek van KPMG onder 100 Nederlandse ondernemingspensioenfondsen blijkt dat ruim de helft van deze fondsen vindt dat een deelnemer geen rechten aan het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kan ontlenen.

Lees verder

Labels:


dinsdag 11 januari 2011

Dekkingsgraad pensioenfondsen verder gedaald in 2010

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen daalde in het afgelopen jaar van 109 naar 104 procent, maar de laatste maanden van 2010 lieten volgens de pensioenthermometer van Aon Hewitt wel herstel zien.

Lees verder

Labels:


Over het ‘invaren’ van opgebouwde pensioenrechten en ander jargon

Hoe moeilijk kun je het maken, vraagt professor Herman Kappelle zich in zijn meest recente pensioenblog terecht af.

Lees verder

Labels:


maandag 10 januari 2011

Pensioenkoers constateert run op lijfrentevergelijkingen

Een hoge stijging van lijfrentevergelijkingen op Pensioenkoers.nl toont aan dat senioren zich steeds meer bewust worden van de grote verschillen in kosten/rente tussen de diverse verzekeraars.

Lees verder

Labels: ,


5 trends in cloud computing voor 2011

Cloud computing was twee jaar geleden alleen nog te vinden bij vernieuwende en innovatieve organisaties. In 2010 is deze techniek doorgegroeid naar een mainstream-oplossing voor bedrijven van verschillende grootte in diverse branches.

Lees verder

Labels:


zaterdag 8 januari 2011

IT-afdeling moet vroeg betrokken zijn bij innovatie

IT-afdelingen moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij innovatietrajecten. Dit is niet alleen omdat innovatie inherent is aan een organisatie en de IT-afdeling onlosmakelijk verbonden is met de organisatie, maar ook omdat een te late inschakeling van deze afdeling in de kosten loopt.

Lees verder

Labels: ,


Korting op pensioenen gaat in veel gevallen niet door

Het gros van de gepensioneerde werknemers hoeft niet meer te vrezen voor korting op de pensioenrechten vanaf begin 2012. De pensioenfondsen hebben de afgelopen tijd kunnen profiteren van de stijgende rente en een opleving van de aandelenkoersen.

Lees verder

Labels:


vrijdag 7 januari 2011

Pensioenfondsen zijn arm door overheid en slecht beleid

De pensioenfondsen zelf zijn debet aan hun slechte omstandigheden. Door fouten en slecht beleid zijn de pensioenfondsen alleen al in het jaar 2008 ongeveer 20 miljard euro kwijtgeraakt.

Lees verder

Labels:


Zicht op pensioentekort betekent nog geen zicht op concrete gevolgen

Pensioeninzicht bestaat uit verschillende schakels. Wanneer mensen weten dat ze een pensioentekort hebben, dan wil dat nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk zicht hebben op de financiële consequenties daarvan. En al helemaal niet dat ze ook actie ondernemen om hier iets aan te doen.

Lees verder

Labels: ,


donderdag 6 januari 2011

Europeesche Verzekeringen werkt aan service en beleving

Europeesche Verzekeringen werkt aan het verwezenlijken van service en beleving voor de klanten. Op die manier moet het verschil gemaakt worden voor de klant.

Lees verder

Labels: ,


Financials kregen minder bijzondere beloningen in 2009

In de financiële sector bedroeg de loonstijging in 2009 slechts 0,7%, terwijl de gemiddelde werknemer er ten opzichte van 2008 met 2,5% op vooruit ging.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 5 januari 2011

Open source bepaalt succes cloud computing

Cloud computing is een prachtige technologie en levert voordelen op. Toch moeten eindgebruikers niet zomaar snel kiezen voor een cloudoplossing, want het is ‘de moeder van alle vendor lock-ins’.

Lees verder

Labels:


Hogere pensioenaanspraken bij pensioenfondsen in nood

Actieve deelnemers aan pensioenfondsen die eind 2009 niet voldeden aan de minimumdekkingsgraad van 105% hadden op dat moment hogere pensioenaanspraken opgebouwd dan deelnemers van fondsen met voldoende dekking.

Lees verder

Labels:


dinsdag 4 januari 2011

Pensioenregister maakte einde aan UPO-plicht

Als het Pensioenregister goed functioneert, kan dat het einde van de UPO-plicht betekenen.

Lees verder

Labels: , ,


Mijnpensioenoverzicht.nl start 6 januari

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt op donderdag 6 januari 2011 de website Mijnpensioenoverzicht.nl, de publiekswebsite van het Pensioenregister, in gebruik.

Lees verder

Labels: ,


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter