Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

maandag 28 februari 2011

AFM zwijgt over terugboekregeling ASR-beleggingspolissen

De AFM onthoudt zich van commentaar op het kwijtschelden door ASR van het terugboekrisico op beëindigde beleggingspolissen, mits de adviseur een ander ASR-product sluit.

Lees verder

Labels: , ,


Levenbedrijf Aegon boekt recordproductie in vierde kwartaa

Aegon Nederland is opgetogen over de verkoopcijfers van het levenbedrijf in het laatste kwartaal van 2010. Dankzij een aantal grote pensioencontracten is de nieuwe productie van individuele en collectieve levensverzekeringen uitgekomen op € 113 mln: "Een record".

Lees verder

Labels:


zondag 27 februari 2011

Een derde van werknemers niet tegen aftopping pensioen

Stel dat pensioenregelingen aangepast moeten worden omdat het huidige pensioensysteem te duur is. Welke aanpassingen hebben dan uw de voorkeur?

Lees verder

Labels:


RUG meet effectiviteit pensioenfonds bestuurders

Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van adviesbureau Montae een onderzoek gehouden onder 850 bestuurders van meer dan 350 pensioenfondsen.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 26 februari 2011

Minister Kamp beantwoord kamervragen over pensioenen

"De ontwikkeling van www.mijnpensioenoverzicht.nl is de verantwoordelijkheid is van de Stichting Pensioenregister", aldus minister Kamp van SZW.

Lees verder

Labels: , ,


Pension fund governance in jaarverslag is voor verbetering vatbaar

Hoewel uit onderzoek de Hogeschool Rotterdam naar de jaarverslagen van ondernemingspensioenfondsen een duidelijke relatie blijkt te bestaan tussen de overall compleetheid van jaarverslagen en de compleetheid van de rapportage over pension fund governance (goed pensioenfondsbestuur), valt er nog veel te verbeteren.

Lees verder

Labels: , ,


vrijdag 25 februari 2011

Veel IT-pensioenfondsen verkeren in gevarenzone

Veel IT-pensioenfondsen zijn ondanks de herstelplannen nog niet uit de gevarenzone gekropen. Automatisering Gids inventariseerde de stand van zaken per 1 januari 2011.

Lees verder

Labels:


Provisieverbod zet niet klant, maar verzekeraar aan het stuur

Het verbieden van provisie leidt tot hogere kosten voor de consument en meer macht en winst voor de aanbieder. Dat schrijft intermediair Rien Eyzenga in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Labels:


donderdag 24 februari 2011

Pensioennetwerk Zwitserleven bij provisieverbod minder waard

Het aanstaande provisieverbod op complexe producten heeft samenwerkingsovereenkomsten tussen pensioenverzekeraar Zwitserleven en intermediairbedrijven minder waardevol gemaakt

Lees verder

Labels: ,


Dementie bij outsourcing

Waarom business cases zo snel worden vergeten.

Lees verder

Labels:


woensdag 23 februari 2011

Omzet levensverzekeraars loopt verder terug

De omzet van levensverzekeraars is in 2010 opnieuw lager dan in het voorgaande jaar. De verkoop van de individuele levenpolissen liep met 19 procent terug tot 750.000 polissen. De premie-inkomsten daalden van 5,3 miljard tot 4,5 miljard euro.

Lees verder

Labels: ,


CPB: enig risico is aantrekkelijk voor pensioen

De feitelijke koopkracht van toekomstige pensioenen is onzeker als gevolg van de lage rentestanden, inflatierisico en de stijgende levensverwachting.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 22 februari 2011

AFM:Ook toezicht in ontwikkelingsfase financiële producten

Om te voorkomen dat banken en verzekeraars producten op de markt brengen waarin het klantbelang onvoldoende centraal staat wil de AFM de mogelijkheid krijgen om ook toezicht te kunnen houden op het ontwikkelingsproces van financiële producten.

Lees verder

Labels: , , ,


Kritische succesfactoren bij cloud computing

Volgens onderzoeksbureau Gartner staat cloud computing op dit moment aan de top van 'inflated expectations' in de cloud-hypecycle en verdient daarmee een kritische blik.

Lees verder

Labels:


maandag 21 februari 2011

Productiedaling bij Nederlands verzekeringsbedrijf ING

De premieomzet van het verzekeringsbedrijf van ING in ons land is vorig jaar met bijna 10% afgenomen tot € 5,9 (6,5) mld.

Lees verder

Labels:


Pensioenaanspraak bijna € 20.000 per jaar

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld € 8100 opgebouwd.

Lees verder

Labels: ,


zondag 20 februari 2011

Nieuw model DNB voor economische voorspellingen

De Nederlandsche Bank gebruikt sinds kort een nieuw macro-economisch model voor haar voorspellingen voor de Nederlandsche economie.

Lees verder

Labels: ,


Nieuw dilemma in dossier Woekerpolis

Er rijst een nieuw dilemma in het dossier woekerpolissen.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 19 februari 2011

Interpolis-portefeuilles naar Achmea

Afgelopen week zijn het schade- en het levenbedrijf van Interpolis gefuseerd met respectievelijk het schade- en levenbedrijf van Achmea.

Lees verder

Labels:


Tevredenheid over outsourcing daalt

De tevredenheid over outsourcing loopt terug. Gelijktijdig stagneert de groei in de uitbesteding van bedrijfsactiviteiten, zo is te lezen in de ICT Barometer van Ernst & Young.

Lees verder

Labels:


vrijdag 18 februari 2011

Kenmerken grote verzekeraars zijn systeemrelevant

Kenmerken van grote verzekeraars kunnen leiden tot systeemrisico`s, aldus Melle Bijlsma en Hanneke van Voorden, economen bij De Nederlandsche Bank.

Lees verder

Labels:


DNB neemt strategie levensverzekeraars onder de loep

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat dit jaar scherp kijken naar de strategische plannen van levensverzekeraars.

Lees verder

Labels:


donderdag 17 februari 2011

Aegon verontschuldigt zich tegenover consument

Verzekeraar Aegon heeft zich verontschuldigd tegenover de consument. Topman Marco Keim van Aegon Nederland heeft tijdens een door de verzekeraar zelf georganiseerd debat ` Lessen uit de crisis` kenbaar gemaakt dat Aegon de hand in eigen boezem steekt.

Lees verder

Labels:


Kamervragen over UPO

PvdA-Kamerlid Roos Vermeij heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of pensioenverzekerden rechten kunnen ontlenen aan het jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzicht (UPO) en gegevens die via Pensioenkijker beschikbaar worden gesteld.

Lees verder

Labels:


woensdag 16 februari 2011

Communicatieproblemen bij outsourcing

Één van de meest geciteerde problemen in (offshore) outsourcing is ‘communicatieproblemen’.

Lees verder

Labels:


De uitdaging van cloud computing

Goede cloud-diensten leveren transparante op ‘pay-per-use’ gebaseerde it-functionaliteit voor gebruikers. Deze verleidelijke aspecten maken dat gebruikers graag voor cloud-diensten kiezen.

Lees verder

Labels:


dinsdag 15 februari 2011

Tijdschema herstelplannen pensioenfondsen

Op de website van Sociale Zaken is het tijdschema gepubliceerd waaraan pensioenfondsen zich in hun informatieverstrekking moeten houden in het geval van herstelplannen.

Lees verder

Labels:


Deelnemer kan rechten ontlenen aan bedragen op UPO

Disclaimers, waarin wordt aangegeven dat de pensioendeelnemer geen rechten aan zijn UPO (Uniform Pensioenoverzicht) kan ontlenen, zijn niet toegestaan. De deelnemer moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de informatie die op het UPO staat, is het standpunt van de AFM.

Lees verder

Labels: ,


maandag 14 februari 2011

Open source biedt concurrentievoordeel

Open source software wordt binnen organisaties steeds vaker aangeschaft, omdat het concurrentievoordelen biedt in combinatie met kostenbesparingen.

Lees verder

Labels: ,


ABN Amro-pensioenpolissen naar Delta Lloyd

De collectieve portefeuille van ABN Amro Levensverzekering zal worden overgedragen aan Delta Lloyd Leven.

Lees verder

Labels: ,


zondag 13 februari 2011

Harde en zachte rechten in pensioencontracten kunnen verwarring scheppen

De harde en zachte rechten die in pensioencontracten worden opgenomen kunnen verwarring scheppen. De sociale partners werken momenteel een nieuw pensioenakkoord uit. Een van de plannen is dat een minimale pensioenuitkering als harde toezegging wordt gedaan.

Lees verder

Labels: , ,


Hoe ga jij ontwoekeren?

Ontvrienden op LinkedIn en Facebook! Inmiddels al een ingeburgerd begrip. Analoog daarmee de discussie: hoe ga jij 'ontwoekeren'? Een initiatief van Het Verzekeringsblad

Lees verder

Labels:


zaterdag 12 februari 2011

ASR in beroep tegen uitspraak Falcon Levensplan

ASR gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de Haarlemse rechtbank, die op 26 januari een houder van een Falcon LevensPlan gedeeltelijk in het gelijk stelde.

Lees verder

Labels: ,


ASR wijzigt compensatie beleid woekerpolissen

ASR Nederland wijzigt haar compensatiestrategie 'woekerpolissen'. De aankondiging hiervan komt op het moment dat het concern zwaar onder vuur ligt van ConsumentenClaim.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 11 februari 2011

Máxima vraagt begrijpelijke en klantgerichte producten

Prinses Máxima heeft de financiële sector opgeroepen te komen met meer begrijpelijke en klantgerichte producten.

Lees verder

Labels: , ,


Weet wat je klant wil

Bij veel producten, en dat geldt zeker voor financiële producten, is het erg moeilijk voor de klant om te bepalen of zijn relatie met zijn leverancier oplevert wat hij ervan verwacht.

Lees verder

Labels:


donderdag 10 februari 2011

Het pensioenstelsel in Nederland: hoe zit het eigenlijk?

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers.

Lees verder

Labels: ,


Legal & General stimuleert gebruik mijnpensioenoverzicht.nl

Legal & General roept het intermediair op om de eigen relaties actief te attenderen op het bestaan van mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 9 februari 2011

De onzichtbare prijs van uitbesteding

In veel gevallen blijken de verwachtingen van uitbesteding tegen te vallen. Een aantal oorzaken betreffen zaken die moeilijk meetbaar zijn en die dus daarom ook gauw over het hoofd worden gezien.

Lees verder

Labels:


Adfiz streeft naar level playing field

Adfiz blijft streven naar een level playing field voor aanbieders en financieel adviseurs.

Lees verder

Labels:


dinsdag 8 februari 2011

Tussenpersoon moet transparant zijn over belang

Tussenpersonen moeten tegenover consumenten transparantie betrachten over hun belangen. Ook in 2011 zal de beloning van tussenpersonen onderwerp van debat zijn.

Lees verder

Labels: ,


De financiële sector vergrijst. Wakker worden!

Het tempo van de vergrijzing loopt op. Recente cijfers van het CBS (december 2010) geven aan dat Nederland de komende jaren in hoog tempo vergrijst.

Lees verder

Labels: ,


maandag 7 februari 2011

Onderpresteren kostte pensioenfondsen € 145 miljard

De Nederlandse pensioenfondsen scoorden de afgelopen twintig jaar slecht in vergelijking met andere beleggers in Europa. Dat heeft iedere pensioendeelnemer gemiddeld € 20.000 gekost. Dat blijkt uit de uitzending van het tv-programma ZEMBLA van afgelopen zaterdag.

Lees verder

Labels:


Verbond komt met (ver)nieuw(d)e productwijzers

De productwijzers van het Verbond beschrijven de algemene kenmerken van een verzekeringsproduct. Daarmee kan de consument een eerste oriëntatie doen. De basisinformatie in de productwijzer helpt als een soort 'leeswijzer' bij de vergelijking van producten van individuele aanbieders.

Lees verder

Labels: ,


zondag 6 februari 2011

Gewoon... Doen! Schaamteloze ideeën voor een nieuwe financiële wereld!

Gewoon... Doen! is een initiatief van Willem Vreeswijk (VVP), Wim Assink (Banking Review) en Ivo Valkenburg (Spirit in Finance). Zij zijn op zoek gegaan naar ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld en ontvingen negentig schaamteloze ideeën en best practices.

Lees verder

Labels: ,


Nieuw pensioencontract onvermijdelijk

Herziening van het pensioencontract is noodzakelijk. De feitelijke koopkracht van toekomstige pensioenen is onzeker als gevolg van de lage rentestanden, inflatierisico en de stijgende levensverwachting. Een betere verdeling van risico en opbrengsten tussen generaties zou bij de herziening centraal moeten staan.

Lees verder

Labels: , ,


zaterdag 5 februari 2011

PPI niet per definitie eenvoudiger en transparanter

De premiepensioeninstelling (PPI) wordt door velen verwelkomd als een eenvoudig ‘vehikel’ om beschikbarepremieregelingen (premieovereenkomsten) in uit te voeren. Onder andere door Deloitte die in een speciale nieuwsbrief over de PPI schrijft: "Dezelfde mogelijkheden, maar dan transparanter en kostenefficiënter". Dat is echter nog maar de vraag.

Lees verder

Labels: ,


Swalef: Vertrouwen pensioensector is tanende

"Het vertrouwen in de pensioensector is tanende", aldus pensioenjurist Monica Swalef. "Als pensioenregelingen te grote happen uit het beloningsbudget nemen, zullen werkgevers steeds vaker een exit overwegen."

Lees verder

Labels:


vrijdag 4 februari 2011

Intermediairverzekeraars scoren zwak in klantrelatie

Univé heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een Customer Performance Award gewonnen voor de beste klantprestatie in de categorie 'Financiële Instellingen'.

Lees verder

Labels:


Pensioensysteem moet op managed dc worden gebaseerd

Het Nederlandse pensioensysteem moet op managed dc worden gebaseerd. Dat bepleit Robert C. Merton, die in 1997 de nobelprijs voor economie won.

Lees verder

Labels: , ,


donderdag 3 februari 2011

Uitbesteding: klanten willen eindelijk waar voor hun geld

De belangrijke ontwikkelingen op het gebied van outsourcing

Lees verder

Labels: ,


Cloud is 'confectiepak' dat niet iedereen past

'Een klant kan uit alle kleuren kiezen', riep Henry Ford ongeveer een eeuw geleden, 'zolang het maar zwart is'. Gaan we met cloud computing weer diezelfde kant op?

Lees verder

Labels: ,


woensdag 2 februari 2011

Beken kleur en wees transparant

Twee bedrijven geconfronteerd met een calamiteit, beide totaal anders reagerend. Het verschil zit in de basishouding, waarbij transparantie meer lijkt te lonen, ook op de korte termijn.

Lees verder

Labels:


Verbond: verbeterprogramma’s voor pensioenadministratie gestart

Het Verbond van Verzekeraars heeft kennis genomen van het DNB-onderzoek naar de kwaliteit van de administratie van pensioenverzekeringen en herkent de geconstateerde tekortkomingen.

Lees verder

Labels:


dinsdag 1 februari 2011

Pensioenadministratie bij verzekeraars voor verbetering vatbaar

In opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal verzekeraars onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de administratie van pensioenverzekeringen. Daarbij zijn afwijkingen in de geadministreerde bedragen ten opzichte van de feitelijke pensioenaanspraken geconstateerd.

Lees verder

Labels:


ASR moet woekerpolisklant fors compenseren

Falcon Leven (ASR) is door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot de betaling van een zeer substantiële compensatie aan een klant met een woekerpolis.

Lees verder

Labels:


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter