Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

zondag 30 oktober 2011

Nog veel zaken zijn onduidelijk rond pensioenakkoord

Ondanks dat het wel duidelijk is dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog moet, zijn er nog veel zaken onduidelijk over het pensioenakkoord. Bijvoorbeeld hoe de AOW er uit zal gaan zien of het Witteveenkader.

Lees verder

Labels: , ,


Woekerpolissen moeten snel afgehandeld worden

Hoewel de afwikkeling van de woekerpolissen verzekeraars hoofdbrekens bezorgt, zijn het de polishouders die de hardste klappen krijgen. Immers, zijn zitten met polissen die steeds verder in waarde dalen. Polishouders moeten dus snel in actie komen.

Lees verder

Labels:


zaterdag 29 oktober 2011

Beleggingspolis straks soepeler om te zetten naar banksparen

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken werken aan een nieuw protocol om de overdracht van kapitaal van klanten tussen deze financiële instellingen te stroomlijnen.

Lees verder

Labels:


Verzekeraars moeten DNB proactief informeren

DNB acht de kans aanwezig dat levensverzekeraars de komende tijd hun solvabiliteitspositie zien dalen.

Lees verder

Labels:


vrijdag 28 oktober 2011

De Jager zet sector de duimschroeven aan

De beleids- en wetgevingsbrief van minister de Jager is stevig getoonzet, bevat niet echt nieuwe feiten en meningen maar is er daarom niet minder opvallend door. Bottom line: de indruk is gewekt dat de sector de duimschroeven krijgt aangedraaid.

Lees verder

Labels: , ,


DNB in clinch met pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) ligt met verschillende pensioenfondsen in de clinch over een dreigende grootscheepse korting van de pensioenen. Volgens DNB is hard ingrijpen onontkoombaar wanneer de rente tot eind dit jaar laag blijft en wil het voornamelijk hebben over hoe het nieuws gebracht gaat worden, de sector is tegen.

Lees verder

Labels:


donderdag 27 oktober 2011

Noodlijdende pensioenfondsen hoeven premie niet te verhogen

Pensioenfondsen die een te lage dekkingsgraad hebben, hoeven volgend jaar niet hun premie te verhogen om uit de problemen te komen. Minister Kamp van Sociale Zaken geeft de fondsen uitstel.

Lees verder

Labels: ,


Tweede Kamer stemt in met uitbetaling AOW vanaf verjaardag

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de AOW in te laten gaan vanaf de dag waarop iemand 65 wordt.

Lees verder

Labels:


woensdag 26 oktober 2011

Provisieloos tijdperk is nu begonnen

Al een tijdje was de vraag hoe het provisieloze tijdperk ingeluid zou gaan worden. Op initiatief van verzekeraars gezamenlijk, van de overheid, van consumentenorganisaties of van de adviseurs? Nationale-Nederlanden heeft nu de toon gezet.

Lees verder

Labels: ,


D&O: NN testcase invoering directe beloning

"De wijze waarop NN het systeem van netto premies gaat introduceren zal een testcase worden voor de invoering van directe beloning."

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 25 oktober 2011

Dreigende verjaring bezwaar op woekerpolissen

Stichting Verliespolis roept consumenten met een woekerpolis op om een stuitingsbrief te sturen naar hun verzekeraar en tussenpersoon. Dit om te voorkomen dat hun bezwaren verjaren.

Lees verder

Labels:


Adfiz hekelt merkkeuze NN

Adfiz noemt de keuze van Nationale-Nederlanden om haar merknaam voortaan in te zetten voor alle distributiekanalen verwarrend voor de consument en zakelijk verkeerd.

Lees verder

Labels: , ,


maandag 24 oktober 2011

Samenwerking PGGM en Rabobank van start

"Met Samen voor Later zorgen we ervoor dat klanten en leden niet alleen goed geïnformeerd raken, maar ook pensioenbewust worden gemaakt. Zodat ze zelf keuzes kunnen maken." Aldus PGGM en Rabobank bij de lancering van hun eerste gezamelijke propositie: Samen voor Later.

Lees verder

Labels: ,


NN: 'provisieloos werken onherroepelijk'

Nationale-Nederlanden zal in 2012 de meeste zogeheten complexe producten provisieloos aanbieden.

Lees verder

Labels: , ,


zondag 23 oktober 2011

Bekendheid met Keurmerk Klantgericht Verzekeren is laag

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) scherpt vanaf 2012 een aantal criteria aan.

Lees verder

Labels: , ,


NN zet label in voor alle kanalen

Nationale-Nederlanden zal niet langer als intermediairverzekeraar door het leven gaan. Het merk NN zal ook gebruikt gaan worden voor verkoop via directe media zoals telefoon en internet.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 22 oktober 2011

DNB wijst levensverzekeraars op kostenreductie

Drie jaar na de introductie van banksparen is het saldo op bankspaarrekeningen in Nederland gegroeid tot € 8,6 mld. Dat saldo op bijna 600.000 bankspaarrekeningen bij Nederlandse banken is daarmee in een jaar tijd verdubbeld, zo maakt De Nederlandsche Bank bekend. De toezichthouder heeft oog voor de keerzijde van de medaille, namelijk problemen bij levensverzekeraars.

Lees verder

Labels:


De klant maakt de dienst uit

Met wetenschappelijke precisie en statistische zekerheid kunnen we vaststellen dat de verzekeringssector weliswaar in de nabije toekomst behoefte heeft aan instrumentele versterking (technologie en efficiënte werkprocessen), maar dat de echte innovatie vanuit de klant zelf wordt ingegeven.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 21 oktober 2011

Steviger tegenspel geeist van pensioen verzekeraars

"De rol van verzekeraars op de markt voor individueel en collectief pensioen is allerminst uitgespeeld. Wel zullen verzekeraars zich moeten aanpassen aan de nieuwe spelregels, met steviger tegenspel. Een markttransformatie wacht", aldus de hoofdconclusie van het rapport over de toekomst van Nederlandse levens- en pensioenverzekeraars van ABN Amro en IG&H.

Lees verder

Labels: , ,


Consument kritisch over naleven KKV

Driekwart van de consumenten heeft er niet veel vertrouwen in dat verzekeraars oprecht hun best doen om de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) na te leven.

Lees verder

Labels: ,


donderdag 20 oktober 2011

Keurmerkverzekeraars halveren wachttijd aan telefoon

De Stichting Toetsing Verzekeraars heeft vandaag nieuwe normen bekendgemaakt waaraan houders van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren moeten voldoen. Zo mag de wachttijd aan de telefoon niet langer 10 minuten bedragen, maar maximaal 5 minuten.

Lees verder

Labels: , ,


ING lanceert banksparen voor pensioen

ING heeft de Pensioenspaarrekening geïntroduceerd, kosteloos te openen via internet en het callcenter van ING.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 19 oktober 2011

Minister Kamp: 'Invaren oude pensioenrechten niet simpel'

"Het is juridisch niet zo simpel om oude pensioenrechten onder te brengen in nieuwe contracten", waarschuwde minister Kamp deze week op een congres van het Abp.

Lees verder

Labels: ,


Nederland pensioenland

Nummer één in de wereld! Dat is Nederland volgens Mercer op pensioengebied.

Lees verder

Labels: , ,


dinsdag 18 oktober 2011

Vitaliteitssparen is geen goede vervanging voor spaarloon of levensloop

Het vitaliteitssparen is eigenlijk geen goede vervanging voor andere spaarregelingen als het spaarloon en de levensloopregeling. Het grootste nadeel van het vitaliteitssparen zit in het fiscale aspect.

Lees verder

Labels: , ,


PGGM lanceert pensioenverkenner

PGGM lanceert de Pensioenverkenner; een online tool die de individuele deelnemer laat zien wat meer/minder risico, langer/korter werken en (extra) sparen betekent voor zijn pensioen.

Lees verder

Labels: , ,


maandag 17 oktober 2011

Prinses Maxima spreekt financiele sector toe

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima zal op 24 november aanstaande spreken tijdens een conferentie over duurzaamheid in de financiële sector.

Lees verder

Labels: ,


PPI geen wondermiddel

De alom bejubelde Premie Pensioen Instelling (PPI) is geen wondermiddel. Dat betoogt Erik Beckers, hoofd Juridische Zaken Zwitserleven, in de jongste CASH.

Lees verder

Labels: ,


zondag 16 oktober 2011

Loket ombudsman blijft open voor woekerpolis klachten

In een reactie op het besluit van Ombudsman Nol Monster om niet langer te bemiddelen bij individuele klachten over beleggingsverzekeringen, stelt het Verbond van Verzekeraars dat het loket van de Ombudsman open moet blijven voor nieuwe klachten.

Lees verder

Labels:


dinsdag 11 oktober 2011

Intermediair ziet provisie nog steeds als ideale beloningsvorm

Een ruime meerderheid (65%) van het intermediair geeft nog steeds de voorkeur aan provisie als beloningsvorm.

Lees verder

Labels:


maandag 10 oktober 2011

Ombudsman stopt bemiddeling in woekerpolissen

Nol Monster, Ombudsman Financiële Dienstverlening, ziet geen mogelijkheid om succesvol te bemiddelen in de woekerpolisaffaire.

Lees verder

Labels:


Henk Kamp bij Aegon in debat

Op dinsdag 1 november debatteert minister Henk Kamp bij Aegon met econoom Sweder van Wijnbergen, historicus Maarten van Rossem (heeft die ook al verstand van pensioen dan?) en CNV-voorzitter Jaap Smit over ons nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder

Labels: ,


zondag 9 oktober 2011

FNV in debat met VNO-NCW over pensioen

Volgende week donderdag 13 oktober gaan Ap Fraterman (VNO-NCW), Peter Gortzak (FNV) en Willem Noordman (werknemersvoorzitter Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen) met elkaar in debat.

Lees verder

Labels: ,


Financiële dienstverleners gedwongen tot customer centricity

Financiële dienstverleners worden in toenemende mate geconfronteerd met de door de koepelorganisaties onderschreven noodzaak om de klant centraal te stellen.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 8 oktober 2011

Pensioenfondsen moeten beter communiceren over gevolgen langlevenrisico

Pensioenfondsen moeten burgers beter inlichten over de gevolgen van het langlevenrisico.

Lees verder

Labels: , , ,


vrijdag 7 oktober 2011

NOPD: Pensioenrisico verschuift naar werknemer

Het pensioenakkoord dat vlak voor Prinsjesdag het licht zag, veroorzaakt een verschuiving van het pensioenrisico van werkgever naar werknemer. Dit signaleert de NOPD in haar PensioenHerfstStatement.

Lees verder

Labels: ,


Twee derde Nederlanders geen idee of partner goed verzorgd achterblijft

Hoewel financiële zekerheid belangrijk voor ze is, heeft twee derde van de Nederlanders geen flauw benul welk bedrag aan hun partner wordt uitgekeerd na overlijden.

Lees verder

Labels: , ,


donderdag 6 oktober 2011

Commissie CFD ziet ontstuimige herfst

"De afgelopen week was er veel tumult over uitspraken van Verbondsdirecteur Leo de Boer om de prolongatieprovisie op aov binnen drie jaar en de doorloopprovisie op leven in acht jaar af te schaffen."

Lees verder

Labels:


Over pensioenen blijven veel misverstanden bestaan

Omtrent pensioenen blijven hardnekkige misverstanden bestaan. Toch breekt er geleidelijk realiteitszin door bij Nederlanders.

Lees verder

Labels: , , ,


woensdag 5 oktober 2011

Intermediair koepels eisen volledige doorbetaling provisie

De intermediairorganisaties Adfiz, OVFD en CFD stellen in een gezamenlijk bericht niets te zien in de door het Verbond van Verzekeraars geopperde overgangstermijn voor doorlopende provisies.

Lees verder

Labels:


Cloud is geen keuze, maar een feit

Moeten we nu wel of niet kiezen voor cloudoplossingen, in welke vorm dan ook? Een collega beantwoordde die vraag als volgt: 'Wel of niet kiezen voor cloud? Om ons huis te verwarmen gaan we toch zeker ook niet meer zelf het hout hakken?

Lees verder

Labels: , ,


dinsdag 4 oktober 2011

Verbond: ‘nog tot 2021 provisie op leven’

Het Verbond van Verzekeraars wil het provisieverbod voor complexe producten invoeren met een “uitgestelde werking” van vijf tot acht jaar voor de doorloopprovisie op vóór 2013 afgesloten levenproducten.

Lees verder

Labels: ,


Pensioen3Daagse

Wijzer in geldzaken organiseert op 6, 7 en 8 oktober 2011, de eerste editie van de Pensioen3daagse. Gedurende drie dagen vinden er tal van pensioengerelateerde activiteiten plaats in heel Nederland.

Lees verder

Labels:


maandag 3 oktober 2011

DNB tevreden over beloningsbeleid verzekeraars

Volgens DNB hebben de meeste grote banken en verzekeraars belangrijke aanpassingen doorgevoerd in hun beloningsbeleid.

Lees verder

Labels: , ,


Het hoe, waarom en wat van offshoring

Een paar weken geleden was er een uitzending op BNR over offshore outsourcing. De besproken onderwerpen waren ‘Levert offshore outsourcing kostenvoordeel op? En hoe zit het met de kwaliteit van het werk? De experts in de studio werd gevraagd te reageren op opmerkingen. Een kort overzicht.

Lees verder

Labels:


zondag 2 oktober 2011

Hermans: uitgangspositie intermediair na provisieverbod bete

De discussie over een gelijk speelveld tussen verzekeraars en intermediair ten spijt, is Adfiz-voorzitter Loek Hermans ervan overtuigd dat het intermediair op het terrein van complexe producten een sterkere uitgangspositie heeft dan rechtstreekse aanbieders.

Lees verder

Labels:


zaterdag 1 oktober 2011

Enorme toename pensioenfondsen met dekkingstekort

De gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds is eind augustus 2011 gedaald naar 101%, waardoor er 207 pensioenfondsen in dekkingstekort waren.

Lees verder

Labels: ,


Hypotheekshop grootste winnaar Gouden Schilden

Trots heeft algemeen directeur Ron Bavelaar in de Amsterdam Convention Factory twee van de meest gewilde Gouden Schilden in ontvangst mogen nemen.

Lees verder

Labels: ,


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter