Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

woensdag 30 november 2011

Beleid meeste beleggings verzekeraars is al 'best of class'

Minister De Jager heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het zogeheten 'best of class'-beleid dat verzekeraars in zijn ogen moeten hanteren bij het compenseren van beleggingspolissen. De zes grootste concerns voldoen in grote lijnen al aan dat beleid, stelt De Jager.

Lees verder

Labels:


dinsdag 29 november 2011

Levens verwachting CBS in lijn met prognose tafel AG

De recente waarneming ten aanzien van de levensverwachting ouderen, die CBS publiceerde, ligt in lijn met de prognose van de levensverwachting die in augustus 2010 door het Actuarieel Genootschap (AG) in haar prognosetafel 2010-2060 is gepubliceerd.

Lees verder

Labels: , ,


Verbonds directeur pleit voor snelle uitwerking provisie verbod

"Maak voort met de uitwerking van het provisieverbod." Dit was de centrale booodschap aan verzekeraars en intermediair van Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, tijdens de landelijke bijeenkomst van de Federatie van Assurantieclubs.

Lees verder

Labels:


maandag 28 november 2011

Ministerie stelt service abonnementen vrij van vergunning

Assurantiekantoren die serviceabonnementen hanteren worden vrijgesteld voor het hebben van een vergunning als verzekeraar.

Lees verder

Labels:


Pensioen belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde

Ondernemers vinden de collectieve pensioenregeling zoals zij die aan hun werknemers aanbieden nog altijd veruit de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde die hun onderneming te bieden heeft.

Lees verder

Labels: , ,


zondag 27 november 2011

NN investeert verder in IT en klantgerichtheid

Nationale-Nederlanden gaat de komende jaren vele tientallen miljoenen investeren in IT en verbetering van de klantgerichtheid. De verzekeraar ontkomt echter ook niet aan een forse krimp in het personeelsbestand.

Lees verder

Labels: , ,


"Fiscale gevolgen provisie verbod onduidelijk"

"Wij maken ons zorgen dat niet tijdig de gewenste duidelijkheid over de fiscale aspecten van het provisieverbod zal worden gegeven. Uw brief is op dit punt helaas onvoldoende." Aldus Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD in een dinsdagmiddag verstuurde brief aan staatssecretaris Weekers van Financiën.

Lees verder

Labels:


zaterdag 26 november 2011

Duidelijkheid kosten en opbouw belangrijkste aspecten pensioen regeling

Duidelijkheid met betrekking tot kosten en opbouw wordt door werkgevers het belangrijkste aspect van een pensioenregeling genoemd. Dat leert onderzoek door GfK in opdracht van Legal & General.

Lees verder

Labels: , ,


Nominaties Adfiz Prestatie Onderzoek bekend

De genomineerden van het Adfiz Prestatie Onderzoek zijn bekend. Tijdens de Verzekeringsbranchedag (29 november) onthult Adfiz-voorzitter Loek Hermans de beste aanbieders van 2011.

Lees verder

Labels:


vrijdag 25 november 2011

'Premiebetaling onderbelicht in verzekeringsrecht'

Verzekeraars moeten in de polisvoorwaarden duidelijker zijn over de gevolgen van te late premiebetaling, zo betoogt advocaat Pieter Leerink.

Lees verder

Labels: ,


PPI is geen wondermiddel

De premiepensioeninstelling (PPI) wordt als wondermiddel gepresenteerd om de kosten voor pensioen in de hand te houden . Erik Beckers, hoofd juridische zaken Zwitserleven, ziet dat toch wat anders.

Lees verder

Labels:


donderdag 24 november 2011

Kamer vragen over dekkingsgraad beantwoord

Minister Kamp van SZW heeft de vragen van Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks) over dekkingsgraden van pensioenfondsen beantwoord.

Lees verder

Labels: ,


Pensioen brochures

Iets weten over pensioen? Download de brochures.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 23 november 2011

Pensioen EHBO 2012

Pensioen is voor veel consumenten een onderwerp dat lastig te doorgronden is.

Lees verder

Labels: ,


Het pensioenstelsel in Nederland: hoe zit het eigenlijk?

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 22 november 2011

Verbetering verplichte informatie verstrekking pensioenuitvoerders

Pensioenfondsen en verzekeraars voldoen voor het merendeel aan wettelijke informatieverplichtingen zoals het versturen van start- en stopbrieven en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Lees verder

Labels: , ,


Meeste vertrouwen in Rabobank en Interpolis

Rabobank geniet als bank het meeste vertrouwen bij Nederlanders en het met de bank samenwerkende Interpolis het meest als verzekeraar.

Lees verder

Labels: ,


maandag 21 november 2011

Smart Fianncial Life is nieuwe verdien model

"Wij pakken alle veranderingen en de wensen van politiek en toezicht samen in een nieuw verdienmodel." Aldus voorzitter Edwin Herdink van de Commissie CFD bij de presentatie woensdag van Smart Financial Life

Lees verder

Labels:


MKB: Pensioen verzekering te duur of nutteloos

Veel mkb'ers en zzp'ers vinden pensioenvezekeringen en aov te duur of zien het nut er niet van in. Aldus onderzoek van het CVS onder ruim 500 ondernemers.

Lees verder

Labels: ,


zondag 20 november 2011

Pensioenfondsen scoren beter dan verzekeraars

De informatieverstrekking aan pensioenverzekerden is de afgelopen drie jaar verbeterd. Die conclusie trekt toezichthouder AFM na een 'self assessment' door pensioenuitvoerders.

Lees verder

Labels: , ,


Crisis drukt innovativiteit

De economische crisis heeft een negatieve weerslag op de innovativiteit in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Lees verder

Labels:


zaterdag 19 november 2011

Hoe functioneert de AFM?

TNS NIPO gaat in opdracht van de AFM onderzoek doen naar het functioneren van de toezichthouder.

Lees verder

Labels:


Akkermans lanceert Pensioennulmeting.nl

Oysterwyck Hogeschool, het particuliere opleidingsinstituut van Akkermans & Partners, heeft de website Pensioennulmeting.nl opgericht. Voor € 130 kan een adviseur toetsen hoe het met zijn pensioenkennis is gesteld.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 18 november 2011

Toezicht niet alleen ophangen aan juridische regels

Markttoezichthouders moeten zonder zich onmiddellijk te hoeven bekommeren om juridische complicaties, kwesties aan de orde kunnen stellen. Zoals de AFM indertijd heeft gedaan met beleggingsverzekeringen. Dat schrijft het Markttoezichthoudersberaad.

Lees verder

Labels:


Adfiz: Vrijstelling account bij pensioenadvies niet te verdedigen

Volgens Adfiz is het niet te verdedigen is dat beroepsgroepen die vergelijkbare werkzaamheden verrichten, zijn vrijgesteld van een vergunning om pensioenadviezen te mogen verstrekken.

Lees verder

Labels: , ,


donderdag 17 november 2011

Vitaliteitsregeling is niet zo vitaal

Deelnemers aan de vitaliteitsregeling die de leeftijdsgrens van 61 jaar passeren, kunnen slechts € 10.000 per jaar opnemen.

Lees verder

Labels: , ,


Pensioen woordenboek: alle termen toegelicht

In het Pensioenwoordenboek vindt u alle termen van pensioen duidelijk uitgelegd.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 16 november 2011

Rationalisering case: productiviteit

Beschrijving van een concrete case waarin duidelijk wordt wat met rationaliseren bedoeld en waarom het best lastig is.


Lees verder

Labels:


Financiële crisis en mijn pensioen

Heeft de financiële crisis gevolgen voor mijn pensioen?

Lees verder

Labels:


Alles over woeker polissen

Op deze website vindt u informatie over de compensatieregelingen die verzekeraars hebben getroffen voor woekerpolissen.

Lees verder

Labels:


dinsdag 15 november 2011

Aegon: alleen beheer bij pensioen contract zonder tussenpersoon

"Bij contracten zonder adviseur doet Aegon alleen het beheer. We zullen in geen geval de adviesrol van de tussenpersoon overnemen." Dit zei directeur Frits Bart bij de presentatie van het beleid van de verzekeraar rond de komende vergunningplicht voor pensioenverzekeraars.

Lees verder

Labels:


Premieomzet Aegon Nederland groeit 16%

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Aegon heeft in het derde kwartaal een premieomzet geboekt van € 616 (532) mln: 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Lees verder

Labels:


maandag 14 november 2011

SNS Reaal houdt winst op peil

SNS Reaal heeft in het derde kwartaal van 2011 een netto resultaat geboekt van 42 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 46 miljoen euro.

Lees verder

Labels:


Besparen met rationaliseren

Het hebben en beheren van software kost veel geld. Vooral als dit maatwerk is of maatwerk op standaard software.

Lees verder

Labels: ,


zondag 13 november 2011

Schuldencrisis vergroot noodzaak hervorming pensioensysteem

De noodzaak om het pensioensysteem te hervormen, is in veel landen toegenomen door de schuldencrisis. Nederland blijft het echter prima doen in de Pension Sustainability Index van Allianz Global Investors.

Lees verder

Labels: , ,


Mijnpensioenoverzicht.nl toont nu ook netto bedragen

Mijnpensioenoverzicht.nl, de website waarop mensen het totaalbeeld van hun AOW en het via het werk opgebouwde pensioen kunnen bekijken, is uitgebreid met een bruto/netto-overzicht.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 12 november 2011

CFD komt met nieuw businessmodel voor financieel adviseur

De Commissie CFD komt binnenkort met een alternatief businessmodel waarbij financieel adviseurs de kennis gaan toepassen die is opgedaan in de schuldhulpverlening.

Lees verder

Labels: ,


Nederlandse consument ongekend somber over toekomst

De eurocrisis baart Nederlandse consumenten meer zorgen dan de kredietcrisis van 2008/2009, toen de beurzen hard onderuit gingen na het faillissement van Lehman Brothers.

Lees verder

Labels: , ,


vrijdag 11 november 2011

Consultancy bij outsourcing; noodzaak of luxe?

Als bedrijven en publieke ondernemingen besluiten delen van hun ict te outsourcen, dan wordt in een groot aantal van de gevallen een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Je kunt je de vraag stellen of dit institutionele luiheid is of een verstandige keus.

Lees verder

Labels:


Conservatrix: 'Voorstel Verbond grenst aan onfatsoenlijke'

Conservatrix neemt nadrukkelijk afstand van het Verbond van Verzekeraars. De levensverzekeraar in Baarn is tegen het voorstel van de koepel om doorlopende provisies na het provisieverbod op 1 januari 2013 nog vijf tot maximaal acht jaar door te betalen. Conservatrix vindt de voorgestelde overgangstermijn "grenzen aan het onfatsoenlijke".

Lees verder

Labels:


donderdag 10 november 2011

DNB: "Woekerpolis affaire" nu snel oplossen

De Nederlandsche Bank (DNB) roept verzekeraars op hun verantwoordelijkheid te nemen en snel af te rekenen met het 'woekerpolisdossier'.

Lees verder

Labels:


NN pleit voor uitstel nieuw pensioencontract tot 2015

Volgens Henri den Boer, directeur Corporate Clients van Nationale-Nederlanden, is implementatie van het Pensioenakkoord in 2015 "het meest realistisch". Daarnaast pleit hij voor verhoging van de pensioenrichtleeftijd in één stap naar 67.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 9 november 2011

Oude en nieuwe parameters voor herstelplannen

Pensioenfondsen kunnen op grond van de overgangsmaatregel voor het maken van langetermijnherstelplannen een extra berekening maken die voldoet aan de oude maximale rendementsparameters.

Lees verder

Labels: , ,


Aegon pleit voor zekerheidspensioen

Iedere individuele werknemer moet binnen zijn eigen pensioenregeling kunnen kiezen voor een pensioen dat gegarandeerd is. Alle verzekeraars en pensioenfondsen moeten zo’n zekerheidspensioen aanbieden.

Lees verder

Labels: , ,


dinsdag 8 november 2011

Niet meer testen, wie durft?

Testen van gemaakte software is een vanzelfsprekendheid, maar wat is het gevolg van testen?

Lees verder

Labels:


IT mist aansluiting bij eindgebruiker

Al jaren hebben wij ict’ers het over de moeilijke samenwerking en aansluiting met de business.

Lees verder

Labels:


maandag 7 november 2011

Financiële Makelaar stopt per direct met afsluitprovisie

De Financiële Makelaar heeft besloten om met ingang van heden geen levensverzekeringen (uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen) en vermogensopbouwproducten (lijfrenteverzekeringen en kapitaalverzekeringen) in behandeling te nemen waarbij sprake is van afsluitprovisie.

Lees verder

Labels:


'Binnen 5 jaar werkt bijna iedereen in de cloud'

Over drie tot vijf jaar werkt 90 procent van de bedrijven gedeeltelijk in de cloud. Dat zegt Eric Schoch, directeur samenwerkingsoplossingen bij netwerkleverancier Cisco.

Lees verder

Labels: ,


zondag 6 november 2011

Onverdiende afsluitprovisie niet afwentelen op de klant

In de nieuwsbrief van de AFM geeft de toezichthouder antwoord op de vraag of een consument moet opdraaien voor de terugboekprovisie als hij zijn polis binnen vijf jaar na het afsluiten ervan beëindigt.

Lees verder

Labels:


'Urenbesteding niet uitleggen aan klant maar aan AFM'

Nieuwe regelgeving die (in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten) volgend jaar wordt ingevoerd, kan tot een grote (rechts)onzekerheid bij het intermediair leiden, vindt branchedeskundige en -jurist Cees de Jong.

Lees verder

Labels:


zaterdag 5 november 2011

Nederland over pensioen: wel solidair maar niet verantwoordelijk

Met het solidariteitsgevoel van Nederlanders als het om pensioen gaat, lijkt het wel snor te zitten. Werkgevers en werknemers vinden unaniem dat de samenleving de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een goede oudedagsvoorziening.

Lees verder

Labels: , ,


Verzekeraars hekelen stellingname DNB

De nieuwe generatie levensverzekeringen waarmee verzekeraars concurreren met banksparen, zeilen inderdaad scherp aan de wind qua winstgevendheid. Maar dat moet kunnen zolang dit verantwoord is. Aldus het Verbond van Verzekeraars

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 4 november 2011

DNB zorgelijk over kapitaalspositie levensverzekeraars

De Nederlandsche Bank vindt dat de Nederlandse levensverzekeringssector zich in een krimpende markt te veel richt op omzetbehoud en te weinig op economische winstgevendheid.

Lees verder

Labels: , ,


Larry van der Schoor: De financiële wereld 2013: evolutie of revolutie

Marktontwikkelingen, nieuwe wetgeving, maatregelen van toezichthouders… Er gaat veel veranderen de komende jaren en dat vraagt aanpassing van financiële dienstverleners in de breedste zin. De vraag is hoe ingrijpend moet er aangepast worden? Wordt het evolutie of revolutie?

Lees verder

Labels:


donderdag 3 november 2011

Marco Keim: Ik ben geen tovenaar

We zijn met zijn allen in slaap gesukkeld de laatste jaren ten aanzien van onze pensioenverwachtingen. Het is de hoogste tijd dat pensioenfondsen niet langer zekerheid verkopen.

Lees verder

Labels: ,


Informatie visualiseren leidt tot meer creativiteit

Het vermogen om creatief te denken en innoveren is een belangrijke vaardigheid binnen elk bedrijf. Of het nu gaat om sales, klantenservice, operations of management; in staat zijn problemen op te lossen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen zorgt uiteindelijk voor het verschil tussen zakelijk succes of een mislukking.

Lees verder

Labels:


woensdag 2 november 2011

De Jager omarmt Mystery Shopping AFM

Minister De Jager van Financiën houdt onverkort vast aan een volledige ontvlechting van activiteiten van verzekeraars en adviseurs. Ook gaat hij alle uitzonderingen op de diplomaplicht schrappen en onderschrijft hij dat de AFM het instrument mystery shopping breder kan inzetten.

Lees verder

Labels: , ,


"Jongeren draaien op voor pensioentekort"

Ruim vijftig procent van de werknemers en werkgevers in Nederland vindt dat de jongere generaties opdraaien voor het pensioentekort, zo blijkt uit pensioenonderzoek van Motivaction in opdracht van Nationale-Nederlanden.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 1 november 2011

Tien levensverzekeraars duiken in het rood

De levensverzekeraars hebben in 2010 de omzet verder zien teruglopen. De premie-inkomsten zijn met 11% gedaald; lagere beleggingsopbrengsten en hogere uitkeringen zorgen er bovendien voor dat het nettoresultaat in het levenbedrijf de nullijn weer nadert.

Lees verder

Labels: ,


Pensioenaanbieders zoeken naar nieuwe zekerheden

Pensioenaanbieders moeten net zo hard op zoek naar nieuwe zekerheden als pensioendeelnemers. Door de huidige marktomstandigheden is er nog nooit zo veel onzekerheid geweest over pensioenen als nu.

Lees verder

Labels: , ,


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter