Welkom bij ConvinsureMet ons in zee
MethodeSoftwareWie zijn wijReferentiesContactNIeuws

Nieuws

zaterdag 31 december 2011

Van graaicultuur naar geefmaatschappij

Het zijn woelige tijden. Het woord crisis ligt op ieders lippen. De onrust lijdt tot onzekerheid en tot protest. De roep om dingen radicaal anders te doen klinkt. Het is, nu de crisis het hardst wordt gevoeld, tijd om veranderingen door te voeren, vinden de opstandelingen. Uit recent trendonderzoek door Trendslator blijkt dat er een overgang plaatsvindt van graaicultuur naar geefmaatschappij en coöp-kapitalisme.

Lees verder

Labels:


De kracht van transparantie

De controverse tussen Johan Cruijff en de rest van de Raad van Commissarissen bij Ajax is natuurlijk te bedroevend voor woorden. Met name de persoonlijke schade die mensen hierdoor op lopen is niet goed te praten. Het positieve eraan is wel dat het inzicht geeft in hoe bepaalde bestuurders denken en handelen.

Lees verder

Labels:


vrijdag 30 december 2011

AFM wil 'rekken' van pensioen activiteiten tegengaan

"Het overgangsregime voor de deelvergunning pensioenverzekeringen is niet bedoeld voor het rekken van behoud van de pensioenportefeuille."

Lees verder

Labels:


Verzekeraars omarmen aantal nieuwe gedrags codes

De leden van het Verbond van Verzekeraars hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering een flink aantal gedragscodes aangenomen.

Lees verder

Labels: , ,


donderdag 29 december 2011

Klanten tevredener over klachten afhandeling verzekeraars

In 2011 was 65 procent van de verzekerden tevreden over de klachtafhandeling van zijn levensverzekeraar. Een jaar eerder was dit nog 40 procent. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars (uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK) onder bijna 14.000 klanten van levensverzekeraars in Nederland.

Lees verder

Labels: , ,


Vijf verzekeraars verwerven keurmerk

De Stichting Toetsing Verzekeraars feliciteert vijf verzekeraars met het behalen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 28 december 2011

Achmea moet 75% schade beleggingspolis vergoeden

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Achmea wegens schending van de zorgplicht veroordeeld tot het betalen van bijna € 122.000 aan een klant met een beleggingsverzekering, wat neerkomt op een vergoeding van 75% van de vastgestelde schade.

Lees verder

Labels:


Trends voor 2012

Nederland kent minimaal drie trendwatchers die zich wagen aan voorspellingen op het snijvlak van economie, financiële dienstverlening en technologie. Wat zien zij in hun glazen bol?

Lees verder

Labels:


dinsdag 27 december 2011

Verzekeraars leggen statement pensioen partijen neer bij verbond

Pensioenverzekeraars vinden dat InPensioen Nederland, NCPA en Pensioenbeheer Nederland hun statement ter bevordering van een eenduidig, praktisch en efficiënt pensioenbeleid neer moeten leggen bij het Verbond van Verzekeraars. Zelf nemen zij geen beslissingen.

Lees verder

Labels:


‘De trend voor 2012 is migratie naar de cloud’

Computable vroeg zijn experts welke trends zij zien op het gebied van bedrijfssoftware. Wat speelt er in consultancyland en wat brengt 2012? Hun visie in het kort: erp, crm, ecm en BI zullen steeds meer naar elkaar toegroeien, cloud services worden gemeengoed, mobiliteit is het keyword en social media de uitdaging.

Lees verder

Labels: ,


maandag 26 december 2011

Simpel is moeilijk... Maar levert wel op

We vinden het in onze branche verschrikkelijk belangrijk om transparant te zijn. Maar het geeft een enorm nadeel: informatieoverkill. 35 Jaar geleden tekenden de klanten van mijn vader het blanco aanvraagformulier, mijn vader regelde de rest. Nu storten we een karrenvracht aan informatie over de klant uit. We bereiken het tegenovergestelde van wat we proberen te bereiken. De klant raakt het spoor volstrekt bijster, raakt gefrustreerd en haakt af. Dat kan anders en dat loont.

Lees verder

Labels: , ,


Vijf innovaties die leven en werk gaan veranderen

Over vijf jaar wekken we energie op met de warmte van onze computer, is gedachtelezen geen science fiction meer en zijn wachtwoorden verleden tijd.

Lees verder

Labels: ,


zondag 25 december 2011

Klant belang centraal moet meer aandacht krijgen bij verzekeraars

Verzekeraars zullen meer aandacht moeten besteden aan het product goedkeuringsproces en het centraal zetten van het klantbelang. Om de beoogde cultuurverandering in de sector te realiseren zullen ze dit tevens nadrukkelijker in hun bedrijfsstrategie moeten verweven.

Lees verder

Labels:


'Gevoel voor urgentie ontbreekt nog bij aantal verzekeraars'

Verzekeraars hebben duidelijke stappen gezet in het implementeren van de zogeheten Governance Principes voor verantwoord beleid die dit jaar door de drie koepels zijn ingevoerd. Dat concludeert de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars, die de afgelopen maanden onderzoek heeft gedaan."Toch lijkt het gevoel van urgentie bij een aantal verzekeraars te ontbreken", zo plaatst de commissie een kritische kanttekening.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 24 december 2011

Bij bedrijven is intermediair favoriet voor pensioen advies

Bij ondernemingen met 5 tot 75 werknemers is het intermediair veruit favoriet als adviseur op het gebied van tweedepijler pensioen. Dit blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door GfK in opdracht van Legal & General.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 21 december 2011

Sector wil voorlichtings campagne directe beloning

In een gezamenlijke brief hebben het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de vereniging FFP en de OvFD aan het ministerie van Financiën gevraagd een voorlichtingscampagne op te starten over directe beloning.

Lees verder

Labels:


Korten van pensioen leidt niet tot meer fiscale ruimte

Naar aanleiding van de onderdekking bij pensioenfondsen rijzen er diverse vragen over de fiscale gevolgen ervan. De Belastingdienst heeft deze vragen ondertussen beantwoord en gepubliceerd.

Lees verder

Labels: , ,


dinsdag 20 december 2011

Financieel crisisplan pensioenfondsen

Tijdens de kredietcrisis is gebleken dat veel pensioenfondsen onvoldoende antwoord hadden op een verslechtering van de dekkingsgraad die de doelstelling van een pensioenfonds in gevaar brengt. DNB vindt dat pensioenfondsen zich hierop beter moeten voorbereiden.

Lees verder

Labels: ,


Graaien in pensioen kassen blijft onopgehelderd

"Op grond van de beperkte beschikbaarheid van gegevens en de problematische interpretatie van wel beschikbare gegevens, concludeert DNB dat in veel gevallen twijfelachtig is of over terugstortingen een zinnige uitspraak kan worden gedaan."

Lees verder

Labels: ,


maandag 19 december 2011

Verbod op betaalstromen tussen aanbieder en intermediair

"Ik wil het provisieverbod zo vormgeven dat alle betaalstromen tussen aanbieder en adviseur/bemiddelaar worden beëindigd."

Lees verder

Labels:


De Jager laat vormgeving kosten transparantie over aan aanbieders

Om een gelijk speelveld te bevorderen eist minister De Jager dat aanbieders in het dvd de kosten van advies en distributie transparant gaan maken. Hij laat het aan de markt over hoe dit precies zichtbaar wordt gemaakt.

Lees verder

Labels:


zondag 18 december 2011

Delta Lloyd peilt meerderheid voor provisie

Een meerderheid van 55% van de assurantieadviseurs geeft nog steeds de voorkeur aan provisie als beloningsvorm. Dat concludeert Delta Lloyd na een enquête met bijna 600 respondenten.

Lees verder

Labels:


zaterdag 17 december 2011

Verbond wil levensloop regeling- plus

Er gaapt een kloof tussen woord en daad van dit kabinet als het gaat om het vitaliteitsbeleid. Dit vindt Harold Herbert, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hij doet een oproep aan de Tweede Kamer om de vitaliteitsregeling aan te passen.

Lees verder

Labels: , ,


2012 staat in het teken van verbinden

In de trendrede van 2012 wordt in de laatste alinea gepleit om 2012 uit te roepen tot het jaar van de verbindingen.

Lees verder

Labels:


vrijdag 16 december 2011

Outsourcings traject: investeer in het begin

It-outsourcingscontracten hebben vaak een duur van drie tot zes jaar. Genoeg tijd om als opdrachtgever en leverancier samen te werken en het traject tot een goed einde te brengen? Niets is minder waar. Vaak kenmerken outsourcingtrajecten zich door problemen, die ontstaan doordat in het begin van de contractperiode wel érg op de kosten is gelet.

Lees verder

Labels:


maandag 12 december 2011

Brand New Day aast op stevig aandeel pensioen markt

Na BeFrank en Robeco is Brand New Day de derde partij die met een premiepensioeninstelling de markt betreedt. Het bedrijf heeft een vergunning gekregen van DNB en AFM om collectieve pensioenen voor werkgevers aan te bieden. Binnen vijf tot tien jaar wil Brand New Day met haar PPI minstens 10 procent marktaandeel veroveren op de gevestigde orde.

Lees verder

Labels: , ,


Wetsvoorstel versterking pensioenfondsbestuur vertraagd

Per brief liet minister Kamp deze week aan de Tweede Kamer weten dat het wetsvoorstel ter versterking van het pensioenfondsbestuur vertraging zal oplopen.

Lees verder

Labels: ,


zondag 11 december 2011

Wijziging ingangsdatum AOW door Eerste Kamer

De motie Elzinga (SP) om de invoering van het wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen op te schorten tot 1 januari 2013 is door de Eerste Kamer verworpen. De wet Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen is aangenomen.

Lees verder

Labels: ,


CPV checkt kwaliteit pensioen portefeuilles

De Coöperatieve Pensioen Vereniging (CPV) heeft een zogeheten 'Dossiercheck Wft Compliance' ontwikkeld, waarmee inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit van een pensioenportefeuille.

Lees verder

Labels: ,


zaterdag 10 december 2011

Nedasco breengt Unigarant portefeuille onder bij Bovemij

Service provider Nedasco brengt zijn Unigarant-portefeuille onder bij Bovemij.

Lees verder

Labels:


Reaal stelt harde grenzen aan afsluit provisie

Steeds meer verzekeraars grijpen in bij de provisie van de tussenpersoon. Reaal stelt voor levensverzekeringen harde grenzen in voor afsluitprovisie, schrijft de maatschappij in een intermediairbrief.

Lees verder

Labels:


vrijdag 9 december 2011

Stoppende pensioen adviseurs moeten opschieten

Uit IG&H-onderzoek blijkt dat bijna 90% van de stoppende pensioenadviseurs nog geen afspraken voor samenwerking of verkoop van portefeuilles heeft gemaakt. Is dit op 1 mei 2012 nog niet geregeld, dan zullen aanbieders hun verantwoordelijkheid moeten nemen over mogelijk honderden ‘zwevende’ portefeuilles.

Lees verder

Labels: ,


Relatie management in outsourcing onderschat

n uitbestedingstrajecten is te weinig aandacht voor relatiemanagement. Enerzijds betreft dit de relatie tussen afnemer en dienstverlener. Anderzijds ook de impact die het heeft op de bedrijfscultuur.

Lees verder

Labels:


donderdag 8 december 2011

ASR komt met online marktplaats voor pensioen portefeuilles

ASR heeft een marktplaats opgezet waarop adviseurs die hun pensioenportefeuilles willen verkopen kunnen 'daten' met adviseurs die zulke portefeuilles juist willen kopen.

Lees verder

Labels: ,


Babyboom met pensioen

Het aantal AOW-gerechtigden stijgt snel nu de babyboomgeneratie met pensioen gaat. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de AOW, meldt dat de grens van 3 miljoen AOW’ers in november is gepasseerd.

Lees verder

Labels: ,


woensdag 7 december 2011

Kamp vreest nog steeds EU-bemoeienis pensioen

Europese bemoeienis met onze pensioenen blijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) zorgen baren.

Lees verder

Labels: ,


Beleggings resultaat pensioenfondsen in kaart gebracht

DNB heeft op verzoek van minister Kamp de beleggingsresultaten opver tien jaar van pensioenfondsen in kaart gebracht.

Lees verder

Labels: ,


dinsdag 6 december 2011

De afstemming van de business met IT

Om effectieve waarde toe te voegen dient er sprake zijn van partnerschap tussen de business en de it.

Lees verder

Labels:


Opdrachtgeverschap is zwakke schakel bij uitbesteding

De invulling van het opdrachtgeverschap vormt de achilleshiel bij uitbestedingsprojecten. Partijen die hun ict uitbesteden, vinden het vaak moeilijk om hun verwachtingen scherp te stellen in een contract of een service level agreement (sla).

Lees verder

Labels:


maandag 5 december 2011

DNB-proefballon voor beloning naar draagkracht

"Wellicht is een systeem mogelijk waarbij klanten naar draagkracht betalen voor het advies van een financieel dienstverlener.

Lees verder

Labels: ,


Eyzenga wil weten aan wiens kant verzekeraars staan

"Herstel het daadwerkelijke partnerschap. En laten we samen gaan voor herstel van integriteit. En van consumentenvertrouwen." Aldus Rien Eyzenga in een oproep aan verzekeraars.

Lees verder

Labels: ,


zondag 4 december 2011

Legal & General weer beste levenverzekeraar

In het Prestatie Onderzoek Verzekeraars 2011 van Adfiz is Legal & General verkozen tot beste levensverzekeraar. Bij Leven Collectief eindigde Zwitserleven bovenaan.

Lees verder

Labels:


Nog altijd verdeeld

Financieel advies en de verkoop van financiële producten dienen strikt gescheiden te zijn. Die stelling lag voor tijdens een debat op de Verzekeringsbranchedag.

Lees verder

Labels: , ,


zaterdag 3 december 2011

NN introduceert Comfort Pensioen

Nationale-Nederlanden heeft het Comfort Pensioen geïntroduceerd, "een volledig gedigitaliseerd collectief middelloonpensioen". Het product biedt onder meer een chatservice en online inzage in de status van het pensioen.

Lees verder

Labels: ,


Op naar echte standaardisatie

Samenwerken en standaarden lijken wel twee zaken die niet te verenigen zijn. Samenwerken is mensenwerk en omgaan met standaarden is een wijze van werken. Laten we eens kijken.

Lees verder

Labels: ,


vrijdag 2 december 2011

De Jager eist snelle oplossing woekerpolis affaire

“Er moet nu snel een einde gemaakt worden aan de onzekerheden waarin klanten zich bevinden én voor de toekomst moeten goede (verbeterings)mogelijkheden worden aangeboden. Ik roep verzekeraars op om de gehele Best of Class toe te passen in hun flankerend beleid.”

Lees verder

Labels:


 

 

Vorige posts

Labels

 
Design Keur& Vorm - Powered by Blogger and SlimpieWeb - RSS - Follow me on Twitter